Почетна

48. Међународни конгрес и изложба о климатизацији, грејању и хлађењу

За прилаз здравим, одрживим и резилијентним зградама, насељима и градовима нула емисије CО2

Београд, Сава центар, 6–8.12.2017.

Четрдесет осми Међународни конгрес о грејању, хлађењу и климатизацији, својим програмом наставља све оно што је обухваћено, разматрано и предложено на претходном, 47. скупу и што су многи учесници похвалили многобројним писаним и усменим порукама. А то су проблеми зграда у условима нестајања класичних извора енергије, заштите животне околине, природних непогода, али и учесталог људског утицаја на здравље људи и њихове животе, на миграције ка великим градовима и услове живота у њима. Све то има утицаја на промене начина живота, одржавање здравља, васпитавања нових генерација, њихово телесно здравље, образовање, али и на све веће насељавање људи у урбане средине, што подстиче градњу високих зграда у тим срединама. О свему томе говорено је на прошлогодишњем конгресу, а учесници су потврдили да су то актуелне теме.

Продужени рокови

  • • Aпстракт рада на овом обрасцу послати на електронску адресу организатора: office(a)smeits.rs до 30. јула 2017. 
  • • Обавештење о прихватању апстракта 10. август 2017.
  • • Рок за доставу радова 20. септембар 2017.
  • • Потврда о прихватању рада или потреби за ревизијом 2. октобар 2017.
  • • Рок за доставу коначне верзије рада 16. октобар 2017.
  • • Потврда да је рад уврштен у програм 1. новембар 2017.
  • • Рок за достављање ПП презентације 15. новембар 2017.
  • • Апстракт треба да садржи: наслов, имена аутора и њихових институција, звездицом означеног аутора за комуникацију са е-адресом и телефоном, текст апстракта од 300 до 400 речи и 5 кључних речи.
Drustvo_za_KGH

Друштво за КГХ

Идеја о оснивању посебног удружења за ову област технике настала је 1970 године, приликом припрема за организацију семинара о климатизацији високог притиска – што је у то време била технолошка новост која је почела да се примењује и у Европи. Иницијатива је потекла од тадашњег председника СМЕИТС-а проф. др Бранислава Ђаковића, професора Термодинамике на Пољопривредном факултету, и прихваћена је од др Бранислава Тодоровића и других виђенијих стручњака из ове струке.

Детаљније...

kongres

Конгрес и изложба о КГХ

Први стручни скуп у организацији Друштва КГХ реализован је 1970. године у Београду, под називом „Семинар о климатизацији високог притиска и аутоматској регулацији“. Овом скупу присуствовало је преко 120 учесника из целе тадашње Југославије. Одржавање КГХ скупова наставило се и постало традиција, а семинари КГХ временом су прерасли у домаће, а затим и у међународне конгресе који се одржавају сваке године у конгресном Сава центру у Београду.

Детаљније...

site-img30

Часопис "КГХ"

Први број часописа "КГХ" - Климатизација, грејање, хлађење - часописа Друштва за грејање, хлађење и климатизацију Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије - изашао је новембра 1972. године, а акција издавања часописа се наставља и траје без прекида до данас. "КГХ" је тромесечни научно-стручни часопис за климатизацију, грејање и хлађење. У Издавању часописа данас учествује преко 120 суиздавача – фирми из Србије и иностранства.

Детаљније...

site-img30

Билтен

Конгрес организујемо једанпут годишње, часопис издајемо четири пута, а Билтен објављујемо десетак пута у току године. Билтен је замишљен тако да преноси краткотрајне вести из струке КГХ за које је три месеца између два часописа – дугачак период. Билтен преноси вести и осталих струка којима се баве друштва СМЕИТС-а. У сваком Билтену пишемо о новим производима, о скуповима у организацији СМЕИТС-а, пишемо о новим књигама у нашем издању.

Детаљније...