Почетна

Обављeн програм 50. Мeђународног конгрeса и изложбe о КГХ

Пeдeсeти мeђународни конгрeс и изложба о климатизацији, грeјању и хлађeњу (КГХ), одржавају сe од 4. до 6. дeцeмбра 2019. годинe у Сава цeнтру у Бeограду. Тeмe Конгрeса су нова рeшeња на бази обновљивих извора eнeргијe, прe свeга eнeргијe Сунца и гeотeрмалнe eнeргијe; модeрни систeми градских систeми грeјања и хлађeња; прeпорукe за прeдвиђањe потрeба и потрошњe eнeргијe у стамбeним, пословним и јавним објeктима; зградe будућности, памeтнe зградe и градови; расхладни систeми данас и сутра, нови памeтни систeми КГХ у зградама, зградe којe опонашају људски организам...

Програм је обајављен овде.


Обележен Међународни дан заштите озонског омотача

32 године обнављања

Треба да нам буде јасно да је Монтреалски протокол истовремено инспиративни пример како је човечанство способно да се суочи са глобалним изазовом и кључни инструмент суочавања са данашњом климатском кризом. Под овим међународним споразумом нације широм света већ 32 године смањују употребу хемикалија које оштећују озонски омотач које се у највећој мери користе у расхладном сектору. Резултат је опоравак озонског омотача који нас штити од штетног ултраљубичастог зрачења сунца.

António Guterres, генерални секретар Уједињених нација

Међународни дан заштите озонског омотача установила је организација UN Environment ради подизања свести о овој успешној међународној акцији и он се слави широм света. Београд је допринео окупивши ученике, наставнике и директора Техничке школе „Нови Београд“, студенте и професоре Катедре за термотехнику београдског Машинског факултета, сервисере, увознике опреме, лиценциране инжењере, представнике Министарства заштите животне средине Републике Србије, чланове Друштва за КГХ Србије – све стране укључене у заштиту озонског омотача.

Професор Бранислав Тодоровић, председник Друштва за КГХ Србије, у поздравној речи, између осталог је рекао: „…Ми у Србији снажно смо посвећени опоравку озонског омотача. Ђаци и студенти ‒ који су данас у сали и који ће учествовати на Студентском дану у оквиру 50. Конгреса о КГХ – гарантују здраву будућност наше средине.“

Професор Братислав Благојевић, председник УО СМЕИТС-а и потпредседник Друштва за КГХ, истакао је да је свих седам друштава у оквиру СМЕИТС-а одлучно да прошири сарадњу са научним и стручним организацијама у Србији ван ње. Друштво за КГХ је одличан пример такве сарадње. Његови чланови су стубови Друштва и највећи конгрес са изложбом о КГХ у овом делу Европе, који слави полувековни јубилеј следећег децембра ‒  резултат је њихових напора.

Гђа Бојана Радески, руководилац Групе за заштиту озонског омотача у Министарству заштите животне средине Републике Србије, у својој презентацији је навела узроке оштећења озонског омотача, успешна решења тог проблема и шта је свет заједно постигао лечећи озонски омотач. Приказала је Монтреалски протокол и његових пет амандмана, друге међународне споразуме, њихову примену у Републици Србији и обавезе које је наша земља преузела. Радески је говорила о примењеним мерама, обуци сервисера, царинских службеника…

Гђа Бојана Радески, руководилац Групе за заштиту озонског омотача
у Министарству заштите животне средине Републике Србије

Г. Слободан Пејковић, председник Комитета за расхладну технику, топлотне пумпе и енергетску ефикасност, при Друштву за КГХ Србије, говорио је о новим технологијама у расхладној техници ради очувања озонског омотача и смањења глобалног загревања примењене на објектима широм Србије. Велики међународни прехрамбени малопродајни ланац недавно је отворио 20 супермаркета широм Србије користећи пропан (R290) као расхладно средство у различитим конфигурацијама и количинама. Г. Пејковић је објаснио предности и недостатке пропана. Многим фотографијама и табелама приказао је разноврсну уграђену опрему. У закључку је истакао важност стручног образовања и успостављања међународне платформе за размену знања и искустава у вези са опремом или постројењима која користе запаљива расхладна средства.

Г. Слободан Пејковић, председник Комитета за расхладну технику,
топлотне пумпе и енергетску ефикасност, при Друштву за КГХ Србије

Након излагања развила се жива дискусија која се наставила и током коктела. Дискусије ће бити и на 50. Међународном конгресу и изложби о КГХ, 4‒6. децембра 2019, где UN Environment, Министарство заштите животне средине и Друштво за КГХ организују форум под насловом: „Побољшање енергетске ефикасности у новим технологијама хлађења погодним за очување климатских услова и озонског омотача“ и излажу своје штампане материјале на централном месту изложбе.

Дискусију је отворио др Милован Живковић, потпредседник СМЕИТС-а

Медијски партнери овог догађаја су Енергетски портал и Гренеф, а репортаже о догађају емитовао је Радио Београд на неколико својих програма.