Национални акциони план за обновљиве изворе

vetrenjaca

Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије (у даљем тексту: НАПОИЕ) је документ којим се утврђују циљеви коришћења обновљивих извора енергије до 2020. године, као и начин за њихово достизање.

Између осталог, он има за циљ и да подстакне инвестирање у области обновљивих извора енергије. Израда НАПОИЕ у приказаној форми питања и одговора, проистекла је из међународне обавезе коју је Републикa Србијa преузела 2006. године „Законом о ратификацији уговора о оснивању Eнергетске заједнице између Европске заједнице и Републике Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше југословенске Републике Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене мисије Уједињених Нација на Косову у складу са резолуцијом 1244 Савета безбедности уједињених нација („Службени гласник РС”, број 62/06)”.

Цео текст...