Историјат

Идеја о оснивању посебног удружења за ову област технике настала је 1970 године, приликом припрема за организацију семинара о климатизацији високог притиска – што је у то време била технолошка новост која је почела да се примењује и у Европи. Иницијатива је потекла од тадашњег председника СМЕИТС-а проф. др Бранислава Ђаковића, професора Термодинамике на Пољопривредном факултету, и прихваћена је од др Бранислава Тодоровића (тада асистента на предмету Грејање и проветравање на Машинском факултету у Београду) и других виђенијих стручњака из ове струке. Први председник Друштва био је професор Грејања и проветравања на Машинском факултету у Београду, г. Милорад Урошевић. Први стручни скуп у организацији Друштва за КГХ реализован је 1970 године у Грађевинском центру у Београду, под називом "Семинар о климатизацији високог притиска и аутоматској регулацији». Тако је семинар одржан у препуној сали Грађевинског центра у Београду постао Први скуп о грејању, хлађењу и климатизацији у Србији и тадашњој СФР Југославији. Скупу је присуствовало преко 150 учесника из целе тадашње Југославије. Задовољство учесника једном таквим стручним скупом спонтано је изражено предлогом да се такве конференције одржавају сваке године, Тако се одржавање скупова посвећених грејању, хлађењу и климатизацији наставило и постало традиција.

Данас на нашим конгресима регистујемо присуство од најмање 600 учесника.

Семинари о КГХ временом су прерасли у домаће, а затим и у међународне конгресе - који се сврставају међу највеће (не само) у овом делу Европе. Ни најжешће међународне санкције, инфлација, ни НАТО бомбардовање, нису спречавале стручњаке, колеге и пријатеље Друштва за КГХ да се састају сваке године. Већ на првом скупу 1970 године, неколико фирми је изложило своје производе, проспекте и каталоге, да би се из године у годину том виду праћења достигнућа у струци КГХ у свету и код нас поклањала све већа пажња. Изложбе опреме и достигнућа у области КГХ, као саставни део конгреса, постајале су све популарније и окупљале су све већи број домаћих и страних излагача. У 2007. години број пријављених излагача достигао је бројку од 140.

За покретање часописа "КГХ" (1972 године) одлучујући је био предлог и залагање колеге Ставана Шамшаловића, дипл. инж, тадашњег уредника фабричког часописа и шефа конструкционог бироа у Фабрици расхладних уређаја "ЈУГОСТРОЈ" у Београду. Ову иницијативу подржао је и тадашњи директор «ЈУГОСТРОЈ-а» г. Слободан Нинић, дипл.инж који је успео да обезбеди финансијска средства за штампање прва два броја часописа, а после су се придружила и друга предузећа.

Први број часописа «КГХ» (Климатизација, грејање, хлађење) - часопис Друштва за грејање, хлађење и климатизацију СМЕИТС-а изашао је новембра 1972. године, а акција издавања часописа се наставља и траје без прекида до данас.

"Странице часописа су на располагању свима који имају шта да саопште и то желе да учине" била је порука Редакционог одбора читаоцима првог броја часописа.

Први главни и одговорни уредник био је проф. Милорад Урошевић, дипл. инж, Уредник је био Стеван Шамшаловић а технички уредник Милош Галебовић.

Часопис "КГХ" је научно-стручни часопис за климатизацију, грејање и хлађење који излази тромесечно (фебруара, маја, септембра и новембра). У издавању часописа данас учествује преко 100 суиздавача – фирми из Србије и иностранства које у овом часопису препознају јединствено гласило струке и добру маркентичку подршку за претстављање њихових производа и услуга.

Назив часописа "КГХ", а затим и Друштва, као скраћенице за област климатизације, грејања и хлађења, постало је временом синоним ове гране технике.