iir-kratkiIIR (International Institute of Refrigeration) је једина независна међувладина научна и технолошка организација која се бави промоцијом знања у свим областима хлађења. Институт је основан почетком ХХ века, а Србија је једна од земаља оснивача. Од пре неколико година надлежно министарство је престало да плаћа чланарину, па је Србија члан без права гласа.

Почетком 2016. године IIR је упутио позив Друштву за КГХ Србије да постане корпоративни члан IIR-а, што је Управни одбор Друштва одмах прихватио и уплатио годишњу чланарину. Тако је Друштво за КГХ Србије, после пунпоравног чланства у REHVA-и и придруженог чланства у ASHRAE-у, постало корпоративни члан IIR-а.

Активности IIR-а 

IIR је, као међувладина организација, свој рад регулисао међународним уговором потписаним 1. децембра 1951. и протоколом од 20. новембра 1956.

Данас IIR има 58 земаља чланица које у раду Института равноправно учествују преко својих представника у комисијама. Али и компаније, лабораторије, универзитети могу постати корпоративни чланови IIR-а.

Активности Института су усмерене на:

 • • Квалитет хране и сигуран пут од фарме до потрошача.
 • • Угодност у домаћинствима и комерцијалним зградама.
 • • Здрави производи и услуге.
 • • Технологије ниских температура и течних гасова.
 • • Енергетска ефикасност.
 • • Безбедно коришћење расхладних флуида који не оштећују озонски омотач и имају мали потенцијал глобалног загревања.

Иако Република Србија није редован члан Института, захваљујући угледу и ангажовању чланова Друштва за КГХ, IIR је покровитељ конгреса о КГХ, а директор Института сваке године учествује у његовом раду. 

Чланови Друштва за КГХ у комисијама IIR-а

 • А1 – Криофизика и криоинжењеринг: Верица Мрдак – потпредседница
 • А2 – Утечњавање и сепарација гасова: Никола Павловић – члан
 • B2 – Расхладна опрема: Зоран Стајић – потпредседник
 • C1 – Криобиологија и криомедицина: Марија Тодоровић – председница
 • C2 – Наука о храни и инжењеринг: Миодраг Јанковић – члан
 • D1 – Расхладна складишта: Франц Коси – члан
 • Е1 – Климатизација: Братислав Благојевић – члан
 • Е2 – Топлотне пумпе и уштеда енергије: Милош Бањац – члан