Програм рада

У 2015. години Друштво за КГХ планира следеће активности.

  • Издавање четири редовна броја часописа "КГХ".
  •  Учествовање својим прилозима у издавању Билтена СМЕИТС-а.
  •  Наставак интензивне међународне сарадње у IIR, REHVA и Дунавском огранак ASHRAE-а.
  •  Подржавање кандидате за студентска такмичења REHVA-е и IIR-а.
  •  Појачавање активности за студенте и младе инжењере.
  •  Одржавање 47. међународног конгреса и изложбе о КГХ.

Председник Друштва за КГХ
проф. др Бранислав Тодоровић, дипл. инж. маш.