Технички комитети

Технички комитети (ТК) оснивају се на предлог чланова Друштва који се баве одређеним техничким питањима струке КГХ или одређеним ужим специјалностима у оквиру своје струке. Чланови Техничких комитета могу бити чланови Друштва, као и стручњаци који нису чланови Друштва или СМЕИТС-а.

Формирање Техничких комитета одобрава и потврђује Управни одбор Друштва.

На челу Технички комитета је секретар кога бирају чланови комитета. Секретар ТК представља ТК у Управном одбору Друштва и координира рад између ТК и других органа Друштва.

Друштво за КГХ Србије има три техничка комитета.

 

 •  
 • Комитет за расхладну технику, топлотне пумпе и енергетску ефикасност

 • Даље...
 •  
 • Комитет за обновљиве изворе енергије

 •  
 •  
 • Даље...
 •  
 • Комитет за даљинско грејање

 •  
 •  
 • Даље...