Комитет за даљинско грејање и хлађење

Комитет за даљинско грејање прати сложене системе производње и дистрибуције топлотне енергије.

Систем даљинског грејања подразумева комуникацијску повезаност елемената система, мерење одређених параметара на одређеним тачакама (температура, проток, притисак), даљинско управљање системом, и очитавање параметара на свакој контролној тачки система.

Чланови Комитета активно учествују у скуповима у земљи и свету и објављују најактуелније информације у Билтену и у часопису "КГХ".

Председник Техничког комитета за даљинско грејање је Петар Васиљевић, помоћник директора ЈКП „Београдске електране".