E-learning

Međunarodno priznata profesionalna diploma iz hlađenja i klimatizacije

Društvo za KGH Srbije u saradnji sa kompanijom Star Learning Solutions, iz Glazgova, Velika Britanija, i UNEP-om, pripremilo je elektronski kurs o F-gasovima i odgovarajućoj regulativi lokalizovan za zemlje Balkana.

E-learningTehničari za klimatizaciju, grejanje i hlađenje imaju priliku da budu u toku sa novim propisima i tehničkim dostignućima iz industrije na lak i pogodan način. Sistem obuke preko interneta (e-learning), omogućava profesionalcima da održavaju i pobolјšaju kompetentnost bilo kad i bilo gde, kao i da dobiju međunarodno priznati sertifikat o kontinualnom profesionalnom razvoju (sertifikat CPD). Za pohađanje i polaganje kursa ne postoje nikakvi posebni uslovi niti vremenska ograničenja.

Ovaj kurs vrhunskog kvaliteta, o F-gasovima i odgovarajućoj regulativi, služi za pojedinačnu sertifikaciju. Kurs kandidatu omogućava da stekne osnovno teorijsko znanje u vezi sa F-gasovima i stacionarnim rashladnim sistemima, split sistemima i toplotnim pumpama. Sva materija potrebna za teoretsko znanje izložena je u sažetom i razumljivom obliku, jednostavnom za praćenje.

Kome je kurs namenjen

Kurs o F-gasovima i odgovarajućoj regulativi namenjen je inženjerima, tehničarima, instalaterima i rukovaocima sistema za grejanje, hlađenje i klimatizaciju i toplotnih pumpi, projektantima ovih sistema, studentima... Za kratko vreme i na pregledan način, kandidat će savladati osnovne pojmove o F-gasovima, regulativi, rashladnim fluidima i na kraju steći vredne sertifikate CIBSE i CPD.

Kurs obuhvata sledeće teme.

 • • Sistem jedinica i mera
 • • Ciklus sa kompresijom pare
 • • Opšte karakteristike zeotropskih mešavina
 • • Protokoli i propisi
 • • Glavne komponente
 • • Evidencija održavanja
 • • Opasnosti rukovanja rashladnim fluidima
 • • Test

Kako izgleda kurs

Posle uplate, kandidat dobija pristupne parametre. Nakon prijave, kandidata čeka kurs sa jednostavnom navigacijom, interaktivnim tekstovima i slikama. Kurs se može završiti za dva sata, ali kandidat ga može prekidati i nastavljati kad god mu odgovara.

Na kraju kursa su četiri grupe pitanja od kojih kandidat, po sopstvenoj želji, bira jednu grupu. Kandidat ima neograničeni broj puta za polaganje završnog testa, sve dok ne postigne ocenu kojom je zadovoljan. Po uspešnom završetku, kandidat preuzima svoje sertifikate CIBSE i CPD u elektronskom obliku.  

Onlajn način polaganja bez vremenskog ograničenja izuzetno je povoljan jer se kandidat svojim tempom priprema pre zvaničnog polaganja i može da polaže test sve dok ne bude zadovoljan postignutim rezultatom.

     

Kontinualno profesionalno usavršavanje

Ne postoji jedan ili standardan pristup kontinualnom profesionalnom usavršavanju (continuing professional development – CPD), ali bi njegovi rezultati uvek trebalo da budu jasni i primenljivi. CPD kombinuje različite metode učenja kao što su radionice, skupovi, programi e-učenja, deljenje ideja i tehnika najbolje prakse, sa ciljem poboljšanja stručnosti i profesionalnog razvoja kandidata.

CPD se možde jednostavnije opisati kao niz obrazovnih aktivnosti kojima kandidat razvija svoje stručne sposobnosti.

Uspešnim završetkom elektronskog kursa o F-gasovima i odgovarajućoj regulativi, kandidat dobija sertifikat o kontinualnom profesionalnom usavršavanju koji se priznaje u celoj Evropi. Osim stečenog znanja, kandidat dobija i prednost prilikom zapošljavanja u zemlji ili inostranstvu.

Sertifikat CIBSE

CIBSE – Chartered Institution of Building Services Engineers jeste organizacija koja postavlja standarde u građevinarstvu. Objavljuje širom sveta prihvaćene direktive i kodove, kao i kriterijume najbolje prakse u struci. Učestvuje u radu vodećih tela i organizacija koje se bave izgradnjom, inženjeringom i održivim razvojem kako u Velikoj Britaniji i Evropi, tako i širom sveta. Zgrade emituju skoro 50% štetnih emisija ugljenika, a novim rešenjima se mogu postići značajna poboljšanja energetske efikasnosti. CIBSE radi na stvaranju ekološki najprihvatljivijih sistema širom sveta.

Sticanjem ovog sertifikata kandidat dobija mogućnost zaposlenja širom Evrope.

Obuka preko interneta

Obuka preko interneta je najudobniji način učenja. U bilo koje doba dana, na bilo kom mestu, preko računara, tableta, mobilnog telefona. Ovaj kurs se može završiti za par sati, a kandidat ga može prekinuti i nastaviti u svakom trenutku.

Rekli su o e-kursu

М. S. Мašinski fakultet, Beograd:

Zahvalna sam vam na pruženoj prilici da pohađam ovaj kurs. Naučila sam zaista mnogo korisnih i praktičnih stvari koje će mi pomoći u izvođenju nastave.

B. P., Теrmoplus, Beograd:

Sva odgovornost je na rukovaocima, dok proizvođači nemaju odgovornost da naprave proizvod koji će smanjiti curenje i olakšati rad rukovaocima. I najeveće mašine nemaju dovoljan broj zaustavnih ventila radi smanjenja curenja na najmanju meru. Najobičnije pucanje kapilare TEV prouzrokuje gubitak velike količne F-gasa, pogotovo na velikim mašinama sa velikim punjenjem.

Đ. М., Grappa, Beograd:

Dobro je što neka pitanja nemaju ponuđene odgovore, jer tako kandidat mora sâm da traži rešenje, što je, pretpostavljam, i suština ovog kursa. Meni je kurs pomogao da utvrdim svoje poznavanje propisa o F-gasovima.

I. G., Beograd:

Smatram da je kurs veoma dobar. Predložio bih da ovaj kurs bude obavezan za svakoga ko se bavi, ili tek namerava da se bavi rashladnom tehnikom, posebno prodajom i uništavanjem freona.
 

Zbog zlonamernih napada na ovaj sajt, elektronska prijava je privremeno onemogućena. Molimo zainteresovane koleginice i kolege da se jave kancelariji SMEITS-a na 011 3230 041. 

Pogledajte primer uplatnice. Kako tačan iznos na uplatnici zavisi od srednjeg kursa na dan uplate, molimo Vas da se javite na 011 3230 041. 

Primer uplatnice

 

Izaberite svoj kurs

 
Redovna cena
15.200 RSD
PDV uključen
 • Sertifikat CIBSE
 • Sertifikat CPD
 • bogata on-line biblioteka
 • besplatni materijali

Članovi Društva za KGH
12.920 RSD
PDV uključen
 • Sertifikat CIBSE
 • Sertifikat CPD
 • bogata on-line biblioteka
 • besplatni materijali