ECA Network News

Објављен је извештај IPCC о ублажавању климатских промена.

Комплетан извештај, технички сажетак и резиме за креаторе политике доступни су на: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/. Кључне поруке укључују следеће.

У периоду 2010-2019 просечне годишње глобалне емисије гасова стаклене баште биле су на највишим нивоима у људској историји (иако је стопа раста успорила).

Без тренутног и дубоког смањења емисија у свим секторима, ограничавање глобалног загревања на 1,5°С недостижно је.

Копредседавајући радне групе, Jim Skea, рекао је „Сада или никада, ако желимо да ограничимо глобално загревање на 1,5°C. Без тренутног и дубоког смањења емисија у свим секторима, то ће бити немогуће.” Има позитивних напомена:

Недавна смањења трошкова соларне енергије и енергије ветра и батерија до 85%.

Политике и закони су побољшали енергетску ефикасност, смањили стопу крчења шума и убрзали примену обновљиве енергије.

Постоји много мера за ублажавање које се могу предузети, од којих су многе поменуте у извештају.

У извештају IPCC-а се у неколико поглавља наводи да је Монтреалски протокол, укључујући амандман из Кигалија, један од важних алата које свет може да користи да ублажи емисије гасова стаклене баште и на тај начин обезбеди да се глобална температура врати на „безбедни“ ниво. Извештај понавља процену да Монтреалски протокол може допринети смањењу глобалне температуре до 0,4 °C.

Детаљније: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/