Часопис "КГХ"

Списку часописа са ознаком DOI, Народна библиотека Србије додала је и часопис "КГХ".
Радови у првом овогодишњем броју часописа "КГХ" добили су своје ознаке DOI. Преко те ознаке успоставља се веза до странице на инернету на којој се документ налази. Везом са сервисом CrossRef и текст и часопис постаји видљиви у претрагама по кључним речима, именима аутора и другим метаподацима.
На сајту СМЕИТС-ових издања објављена су сва издања часописа "КГХ", а постепено ће бити постављена и сва издања часописа "Процесна техника", сви зборници СМЕИТС-ових скупова и све књиге.


Први број часописа "КГХ" - Климатизација, грејање, хлађење - часописа Друштва за грејање, хлађење и климатизацију Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије - изашао је новембра 1972. године, а акција издавања часописа се наставља и траје без прекида до данас.

Часопис "КГХ" је научно-стручни часопис за климатизацију, грејање и хлађење који излази тромесечно (фебруар, мај, септембар и новембар). У Издавању часописа данас учествује преко 120 суиздавача – фирми из Србије и иностранства које у овом часопису осим одличних текстова, имају добру маркетиншку подршку за пласман својих производа и услуга.

Часопис „КГХ“ у петоструко већем тиражу

Почев од првог броја у 2015, часопис „КГХ“ ће бити штампан у вишеструко повећаном тиражу, да би стизао у руке свих заинтересованих за област КГХ, нашим садашњим и новим члановима, свима који се опредељују и раде у овој грани технике, онима који пројектују, производе или одржавају КГХ постројења.

У време када су наши инжењери били првенствено усмерени ка друштвима у оквиру Савеза инжењера и техничара Србије, повезаност Друштва за КГХ са заинтересованима је била непосреднија. Данас, када поред бројних домаћих удружења – енергетичара, термотехничара и многих других струка – постоје и представништва иностраних стручних организација, када је полагање стручних испита, који су у своје време били у оквиру Савеза инжењера и техничара Србије, прешло у друге институције, када су се многа инжењерска гласила угасила, та повезаност се изгубила.

Ниво знања наших стручњака у области грејања, хлађења, климатизације увек је био у међународним размерама врло висок. Сваког дана се појављују нови задаци, сазнања и критеријуми, које треба брзо дознавати, усвајати и примењивати. На томе треба да ради Друштво за КГХ, великим делом преко овог часописа, који је у петој деценији редовног излажења, али у тиражу недовољно великом да би те задатке у потпуности остварио.

Струка КГХ мора да решава најважније задатке модерног доба: заштити животну околину, користи обновљиве изворе енергије, применити нове материјале и технологије које ће смањити потребе за енергијом за грејање и хлађење зграда, уз побољшање термичких и здравствених услова у њима.
У том циљу Друштво за КГХ је одлучило да часопис „КГХ“ не само настави да пружа, него и да премаши свој данашњи допринос домаћој пракси, тако што ће у кратком року стизати у руке већег броја оних који у овој грани технике истражују, пројектују, производе, доносе стандарде и правилнике или руководе. Путем новог електронског билтена, који ће бити слат на све адресе које Друштво има у својој евиденцији, биће преношене вести о актуелним догађајима у области КГХ, о новим производима, реализованим пројектима, међународним скуповима, док ће се часопис усредсредити на научне и стручне чланке, нове стандарде и правилнике у земљи и свету, али наравно и на оне вести које остају као траг најважнијих догађаја који се дешавају у Србији, а посебно у организацији Друштва за КГХ.

Да бисмо у потпуности успели у свему овоме, од читалаца очекујемо пре свега пуну подршку, а онда и коментаре, сугестије и критике, јер заједно представљамо струку КГХ Србије и имамо исте жеље – да она увек буде на међународном нивоу, како по знању тако и по резултатима.

Главни и одговорни уредник је проф. др Бранислав Тодоровић.

Суиздавачи часописа "КГХ"

Суиздавачи часописа су колективни чланови Друштва за грејање, хлађење и климатизацију (КГХ) Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), одн. правна лица (предузећа, установе, удружења и сл.) која изразе жељу и потребу да са Друштвом за КГХ СМЕИТС-а остварују циљеве и задатке од заједничког интереса, као и да својим материјалном доприносом помажу издавање и штампање научно-стручног часописа "КГХ".

Број суиздавача часописа "КГХ" није ограничен.

Међусобна права и обавезе са сваким суиздавачем регулишу се посебним годишњим уговором са СМЕИТС-ом као правним лицем.

Суиздавачима часописа "КГХ", који излази 4 пута годишње СМЕИТС обезбеђује:

  1. штампање назива и логотипа на почетним страницама часописа и на интернет страници Друштва;
  2. право на делегирање свог представник у Редакциони одбор часописа;
  3. оглас на четвртини (или осмини) стране колор огласа у сваком броју часописа;
  4. једна до две стране стручно-информативног материјала;
  5. све прилоге-чланке, вести, приказе и др. које суиздавач предложи а Уређивачки одбор часописа усвоји;
  6. један примерак часописа од сваког штампаног броја;
  7. бесплатно учешће на Конгресу о КГХ за једног представника суиздавача;
  8. могућност објављивања огласа о запошљавању на интернет страницама Друштва и СМЕИТС-а.

УЧЛАНИТЕ СЕ У ДРУШТВО ЗА КГХ И ЧАСОПИС "КГХ" ЋЕ У 2016. ГОДИНИ БЕСПЛАТНО ДОЛАЗИТИ НА ВАШУ АДРЕСУ

Часопис "КГХ" 2016.

  

Часопис "КГХ" 2015. 

 kgh-2-2015 kgh-3-2015 kgh-4-2015

Поручите часописе из претходних година

Часопис "КГХ" 2014. 

    

Часопис "КГХ" 2013.

   

Часопис "КГХ" 2012.

   

Тематски чланци се налазе на сајту www.smeits.rs у рубрици Издаваштво > Архива. Јавно су доступна сва резимеа са кључним речима, док се цели текстови (pdf) могу бесплатно преузети након пријављивања.

 
 

ИЗ НАШЕ АРХИВЕ

Радови објављени у часопису "КГХ"

Napomena: NAZIVI RADOVA KAO I PODACI O AUTORIMA SU URAĐENI LATINIČNIM PISMOM USLED VELIKOG INTERESOVANJA KOLEGA IZ OKOLNIH ZEMALJA.

Časopis „KGH“ 4-2015 

ZAŠTITNI VAZDUŠNI MLAZ KOJI SPREČAVA KONDENZACIJU VODENE PARE NA POVRŠINI PROZORA
Alexander l. Naumov, Iurii A. Tabunkshcikov, Dmitriy V. Kapko, Marianna M. Brodach

VEĆA ZASTUPLJENOST TOPLOTNIH PUMPI U DALJINSKOM GREJANJU – ZAŠTO, GDE, KAKO I KADA?
Kim Sogaard Clausen

АRHITEKTURA I URBANIZAM PRAISTORIJSKOG NASELJA LEPENSKI VIR U SVETLU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU (2) O SMANJENJU VENTILACIONIH GUBITAKA TOPLOTE I O LETNJIM POTREBAMA ZA HLAĐENJEM
Nenad Miloradović

ENERGETSKO UNAPREĐENJE JEDNOG MANJEG AERODROMA
Matt Dubbe

SIGURNOST U SNABDEVANJU. ISTORIJAT PREBACIVANJA SA JEDNOG IZVORA ENERGIJE NA DRUGI
Hans Henrik Lindboe

REGULISANJE SPOLJNE BUKE VENTILATORA – PITANJA KOJA TREBA RAZMATRATI
John Sofra 

Časopis „KGH“ 3-2015

ODREĐIVANJE GEOMETRIJSKIH PARAMETARA ZA OPTIMALNO ISKORIŠĆENJE PRIJEMNIKA SUNČEVE ENERGIJE 
Miloš Matejić, Milorad Bojić, Nenad Kostić, Nenad Marjanović, Mirko Blagojević

TERMOGRAFSKO ISPITIVANJE ZGRADE MUZEJA U SMEDEREVU
Slavica Ristić, Suzana Polić, Bojana Radojković

АRHITEKTURA I URBANIZAM PRAISTORIJSKOG NASELJA LEPENSKI VIR U SVETLU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU (1) O SMANJENJU TRANSMISIONIH GUBITAKA TOPLOTE
Nenad Miloradović

REDOSLED UKLJUČIVANJA I UPRAVLJANJE RADOM KOMPRESORA 
Douglas T. Reindl

EFIKASNOST LIFTA
Harvey Sachs, Harry Misuriello, Sameer Kwatra

ISTORIJSKA PERSPEKTIVA KOMPATIBILNOSTI MATERIJALA ZA SISTEME KGH
Steve Kujak

Časopis „KGH“ 2-2015

EKSPERIMENTALNA ANALIZA PRIMENE KONCEPTA DVOSTRUKIH VENTILISANIH FASADA U USLOVIMA UMERENO-KONTINENTALNE KLIME
Aleksandar Anđelković

TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA UPROŠĆENIH TERMODINAMIČKIH METODA ODREĐIVANJA VREMENA HLAĐENJA NA PRIMERU TEHNOLOGIJE HLAĐENJA JOGURTA U DVE FAZE
Marko Okulić, Marko Ožegović, Ivan Zlatanović

ENERGETSKA EFIKASNOST STAMBENE ZGRADE U MOSKVI
Aleksandar Lavrentijevič Naumov

KLIMATSKI CENTAR U BREMERHAFENU – OBJEKAT VISOKIH TEHNOLOGIJA
Thomas Klumpp

SIMULACIJA PRENOSA TOPLOTE I VLAGE U SLOŽENOJ KONSTRUKCIJI
G. P. Vasilyev, V. A. Lichman, N. V. Peskov , M. M. Brodach, Y. A. Tabunshchikov, M. V. Kolesova

UŠTEDA ENERGIJE ZA GREJANJE I HLAĐENJE ZGRADA INSTALACIJAMA KOMBINOVANOG KORIŠĆENJA TOPLOTNE PUMPE I SUNČEVE ENERGIJE
Maken Berdybaeva

Časopis "KGH"  broj  1-2015

PREDVIĐANJE POTENCIJALA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU SRBIJE
Predrag Petrović, Marija Petrović, Ana Velimirović

POGODNOSTI OPTIMIZACIJE NISKIH STAMBENIH OBJEKATA
Nenad Kostić, Milorad Bojić, Miloš Matejić, Nenad Petrović, Vesna Marjanović

MOGUĆNOSTI PRIMENE KOMBINOVANE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TOPLOTE U JAVNIM OBJEKTIMA POSEBNE NAMENE
Milan Banjac, Dejan Đukanović, Srđan Milić, Srećko Nedeljković

POTROŠNJA ENERGIJE U ZGRADAMA POSLE DECENTRALIZACIJE DALJINSKOG GREJANJA
Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha

ANALIZA DNEVNOG SVETLA: STUDIJA SLUČAJA U CENTRU ZA POSETIOCE SNOWDOWN U VELSU
Dong Kyun Kim

UŠTEDA ENERGIJE ZA GREJANJE I HLAĐENJE ZGRADA INSTALACIJAMA KOMBINOVANOG KORIŠĆENJA TOPLOTNE PUMPE I SUNČEVE ENERGIJE
Maken Berdybaeva

Časopis "KGH"  broj  4-2014

NAPREDNA DISTRIBUCIJA VAZDUHA U ZGRADAMA
Dušan Ličina, Arsen Melikov

OSTVARENE UŠTEDE I NEISKORIŠĆENI POTENCIJAL DOSADAŠNJOM PRIMENOM OBRAČUNA I NAPLATE TOPLOTNE ENERGIJE NA OSNOVU MERENJA, NA PRIMERU TOPLANA UČESNICA PROJEKTA KFW4 U SRBIJI
Nikola Džolev, Branislava Kostić, Miroslav Nadaški, Aleksandar Anđelković

KORIŠTENJE TOPLOTE GEOTERMALNE VODE ZA POTREBE DALJINSKOG GRIJANJA UPOTREBOM VISOKOTEMPERATURNE TOPLOTNE PUMPE
Milovan Jotanović, Vladan Mićić, Goran Tadić, Darko Goričanec

UPRAVLJANJE ENERGIJOM I SMANJENJE EMISIJE CO2 PRIMENOM MATERIJALA SA PROMENOM FAZE ZA SKLADIŠTENJE TOPLOTNE ENERGIJE U RASHLADNOM SKLADIŠTENJU I TRANSPORTU
Eduard Oró, Laila Miró, Mohammed M. Farid, Viktoria Martin, Luisa F. Cabeza

RAZVOJ I ISPITIVANJE FOTONAPONSKOG TROTOARA RADI UBLAŽAVANJA TOPLOTNOG OSTRVA
Chrysanthi Efthymiou, Mat Santamouris, Denia Kolokotsa, Andreas Koras

Časopis "KGH"  broj  3-2014

ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OTPADNE TOPLOTE U HIDROELEKTRANI „ZVORNIK“ UPOTREBOM VISOKOTEMPERATURNE TOPLOTNE PUMPE
Goran Tadić, Milovan Jotanović, Nemanja Tošković, Dragan Sikirić, Darko Goričanec

ISTRAŽIVANJE UTICAJA SUNČEVOG ZRAČENJA REFLEKTOVANOG OD VODENE POVRŠINE NA TOPLOTNI BILANS NAGNUTOG, JUŽNO ORIJENTISANOG STAKLA
Dimitrije Lilić

NOVI VEK KGH – PROBLEMI I PERSPEKTIVE
Alessandro Sandelewski

KOGENERACIJA – IZLAZ ZA ODRŽIVE GRADOVE
Miodrag Mesarović

IZGRADNJA U KONTEKSTU KLIMATSKIH PROMENA: RAZMATRANJE ASPEKATA PLANIRANJA I PROJEKTOVANJA U VREME KLIMATSKE NEIZVESNOSTI
I. A. Meir & D. Pearlmutter

ENERGETSKO SIROMAŠTVO U EVROPI: IZAZOVI ZA OBNOVLJIVE IZVORE I ENERGETSKU EFIKASNOST
Denia Kolokotsa, Mattheos Santamouris

Časopis "KGH"  broj  2-2014

JEDAN MODEL ZA OPTIMIZACIJU KARAKTERISTIČNE TEMPERATURE RAZMENJIVAČA TOPLOTE SA ASPEKTA TROŠKOVA
Branko Pejović, Goran Tadić, Vladan Mićić, Milovan Jotanović, Darko Petković

ALAT ZA VREDNOVANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JAVNIH ZGRADA
Bogdan V. Prebiračević, Velimir D. Čongradac

MUZEJ VAZDUHOPLOVSTVA U BEOGRADU – U TRAGANJU ZA MODELOM HOLISTIČKOG I ODRŽIVOG TEMELJNOG ENERGETSKOG RENOVIRANJA
Marija S. Todorović, Olivera Ećim-Đurić, Stevan Nikolić, Slavica Ristić, Suzana Polić-Radovanović

MODERNIZACIJA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA U JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“ SA CILJEM POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Tatjana Nušić, Dalibor Minić, Petar Vasiljević

POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA PRIMENOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (ICT)
Jorma Pietiläinen

PROMENA KVALITETA I ANTIOKSIDATIVNOG POTENCIJALA PRI SMRZAVANJU MALINE
Snežana Stevanović, Miodrag Janković, Dragan Marković, Vojislav Simonović, Franc Kosi, Uroš Milovančević, Milena Stojković

Časopis "KGH"  broj  1-2014

ODVAJANJE PARE KAO JEDAN OD NAČINA ZA POBOLJŠANJE FUNKCIONALNOSTI SISTEMA SA MIKROKANALNIM ISPARIVAČIMA SA NAGLASKOM NA POVRATNOM TOKU RASHLADNOG FLUIDA
Predrag Hrnjak

UPOTREBA AMONIJAKA U HLAĐENJU I PRIMENI TOPLOTNIH PUMPI. PREDNOSTI, NEDOSTACI I CRNE RUPE
Gert Nielsen

TEHNOLOŠKA, EKONOMSKA I EKOLOŠKA ANALIZA ZAMJENE ENERGENTA U BOLNIČKOM ENERGETSKOM SUSTAVU
Boris Delač, Zmagoslav Prelec, Branimir Pavković

ENERGETSKA EFIKASNOST I ODRŽIVOST NOVOG SERVISA NA AUTO-PUTU U SEVERNOJ ITALIJI
Alessandro Sandelewski

O PROCENI AERODINAMIČKE EFIKASNOSTI VENTILACIONIH SISTEMA
V. Karadzhi, Y. Moskovko

Časopis "KGH"  broj  4-2013

REKONSTRUKCIJA GREJNOG SISTEMA ZA KORIŠĆENJE GEOTERMALNE ENERGIJE
Predrag Milanović

MOGUĆNOST PRIMENE PELETA I BRIKETA OD BIOMASE ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA BEOGRADA
Radmilo Savić, Miroljub Adžić

TOPLOTNA OPTIMIZACIJA TOPLOG KRAJA PROZORA
Dragan Škobalj, Milorad Opsenica

POVEĆANJE TOPLOTNOG KAPACITETA ROTACIONOG REGENERATIVNOG ZAGREJAČA VAZDUHA OPTIMIZACIJOM GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA
Goran Stupar, Titoslav Živanović, Dragan Tucaković, Miloš Banjac

UPRAVLJANJE PROCESOM OTPRAŠIVANJA U POGONU ZA PROIZVODNJU MINERALNE VUNE
Stanko Stankov

ODRŽIVI I ENERGETSKI OBNOVLJIVI SISTEM ZA GRADOVE, SA NULTOM EMISIJOM GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
Peter Novak

Časopis "KGH"  broj  3-2013

OSTVARIVANJE ODRŽIVOG RADA TOPLOTNE PUMPE POMOĆU PODZEMNOG SKLADIŠTA I UZ PODRŠKU SUNČEVE ENERGIJE
Miloš Banjac, Zara Komnenić

TESLIN KONCEPT OBNOVLJIVIH IZVORA I BEŽIČNOG PRENOSA ENERGIJE U SVETLU ODRŽIVOSTI
Zorica Civrić

PRAVILAN IZBOR I KORIŠĆENJE KUĆNIH APARATA KAO NAČIN UŠTEDE ELEKTRIČNE ENERGIJE
D. Adamović, M. Bojić

TOPLOTNE PUMPE ZA GREJANJE SANITARNE VODE SA UGLJEN-DIOKSIDOM KAO RASHLADNIM FLUIDOM – NOVA TENDENCIJA
Vasil Ciconkov, Sergio Girotto, Samoil Ciconkov

ANALIZA KFD I TEMPERATURNOG POLJA TROMBEOVOG ZIDA U CILJU POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI PASIVNE SOLARNE KUĆE
Tamara Bajc, Maja Todorović, Jelena Svorcan

ODREĐIVANJE MINIMALNOG RAČUNSKOG PRITISKA ELEMENATA CEVOVODNOG SISTEMA U KGH I INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA
Dušan Andrejević

Časopis "KGH"  broj  2-2013

SVEST O UŠTEDI ENERGIJE U NISKIM KUĆAMA U SRBIJI
M. Bojić, D. Adamović, J. Radulović, M. Miletić, I. Miletić, V. Marjanović i Z. Đorđević

RAZVOJ PRAVNOG OKVIRA ZA VEĆE KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U SRBIJI OD 2013. DO 2020. GODINE
Iva Babić, Milan Petrović

O POREKLU I PRIMENI GEOTERMALNE ENERGIJE
Nenad Miloradović

MERENJE VLAŽNOSTI I TEMPERATURE U KUĆAMA U KOJIMA IMA PLESNI
Sinan Korjenic, Andreas Kolbitsch

TERMOAKUSTIČNI HLADNJAK SA STAJAĆIM TALASOM – EKSPERIMENTALNI PODACI
Cosmin Ioanovici, Robert Gavriliuc

REGULACIJA TOPLOTNOG KAPACITETA SISTEMA PODNOG GREJANJA
Tomasz Cholewa, Marian Rosiński, Zenon Spik, Alicja Siuta-Olcha, Marzenna r. Dudzińska

EKONOMSKA ANALIZA VENTILACIONOG SISTEMA PODRŽANOG REKUPERACIJOM TOPLOTE OTPADNOG VAZDUHA, ELEKTRIČNIM GREJAČEM I USKLADIŠTENOM SUNČEVOM ENERGIJOM
Gamze Ozyogurtcu, Moghtada Mobedi, Baris Ozerdem

Časopis "KGH"  broj  1-2013

PRIMENA MODELA ISGE/ISEMIC NA FAKULTETU TEHNIČKIH NAUKA U NOVOM SADU
Jovan R. Petrović, Aleksandar S. Anđelković, Miroslav V. Kljajić, Damir D. Đaković

PROCENA HIDROTERMIČKIH KARAKTERISTIKA U PROSTORU IZMEĐU ZIDA I IZOLACIONOG MATERIJALA
Anna Antonyová, Tomáš Bačinský, Azra Korjenic, Miron Pavluš

UTICAJ PARAMETARA RADNOG AGENSA NA BILANS RAZMENE ENERGIJE I SVOJSTVA POKOŽICE TOKOM POČETNE FAZE FOMIRANJA KAJMAKA
Olivera Ećim-Đurić, Mira Radovanović, Aleksandar Nedeljković, Jelena Miočinović, Predrag Puđa

REHVA-INA TEHNIČKA DEFINICIJA ZGRADE SA POTROŠNJOM ENERGIJE BLIZU NULE
Jarek Kurnitski

UTICAJ NAČINA ŽIVOTA, SPOLJAŠNJIH KLIMATSKIH USLOVA I PRISUTNOSTI LJUDI NA POTREBE ZA ENERGIJOM U KANCELARIJSKIM ZGRADAMA
Markus Leeb, Azra Korjenic, Christoph Deseyve, Tanja Höfer, Thomas Bednar

Časopis "KGH"  broj  4-2012

SMANJENJE PUNJENJA RAZLIČITIM FLUIDIMA U RASHLADNIM I KLIMATIZACIONIM SISTEMIMA
Prof. dr PREDRAG PEGA HRNJAK, President CTS and Co-Director of the Air Conditioning and Refrigeration Center, Department of Mechanical Science and Engineering, University of Illinois at Urbana Champaign, USA

PROBLEMI UVOĐENJA OBRAČUNA NA OSNOVU MERENJA U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA U REPUBLICI SRBIJI
MIROSLAv NADAšKI, dipl. inž. maš. – master, Nadaški EC, Novi Sad, dr BRANISLAvA KOSTIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

ODREĐIVANJE KORELACIJE IZMEĐU TOPLOTNOG KAPACITETA I OSNOVNIH TERMODINAMIČKIH VELIČINA STANJA PRIMENOM DIFERENCIJA DRUGOG REDA
Prof. dr BRANKO B. PEJOVIĆ, prof. dr MILORAD v. TOMIĆ, dr vLADAN M. MIĆIĆ, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska

BUDUĆI RASHLADNI FLUIDI
ALEXANDER COHR PACHAI, Sabroe Factory, Denmark, CHRISTIAN D.X’S VEJ 201, dK‑8270 Hoejbjerg, Denmark

ANALIZA GODIŠNJE POTREBE ZA ENERGIJOM VENTILACIONOG SISTEMA POMOĆU MODELA ZASNOVANOG NA ČASOVNIM MERENJIMA VREMENSKIH USLOVA
TOMISLAV ĆUTIĆ, JAKOV BALETA, MAKSIMILIJAN PADOVAN, DARKO SMOLJAN, IGOR BALEN, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Department of Thermodynamics, Thermal and Process engineering, Ivana Lučića 5, Zagreb, Hrvatska

STRUKOVNA NADLEŽNOST U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA
M. S. ŠILJAK, ASHRAE Member, VTŠSS, Nemanjina 2, Požarevac, Srbija

Časopis "KGH"  broj  3-2012

PARAMETARSKA ANALIZA I TERMODINAMIČKE GRANICE SISTEMA ZA KOGENERACIJU I TRIGENERACIJU U KOJIMA SE UZ GEOTERMALNU ENERGIJU
KORISTI I SUNČEVA ENERGIJA
MARIJA TODOROVIĆ, Beograd, Koste Racina 6; Akademija inženjerskih nauka Srbije, Beograd; prof. istraživanja – Centre for Healthy Sustainable Buildings, Kyung Hee University, Korea; stalni gostujući prof. Southeast University, Nanjing, China; DUŠAN LIČINA, Department of Building, School of Design and
Environment, National University of Singapore, Singapore

UGODNOST KOJU PRUŽAJU VAZDUŠNI SISTEMI I SISTEMI SA RASHLADNIM ZRAČEĆIM PANELIMA
BRANISLAV BANJAC, dipl. inž. maš., „LOGIC“ d.o.o. Zrenjanin

UŠTEDA ENERGIJE I VODE KONDENZATOM IZ KLIMATIZACIONE KOMORE U TOPLIM I VLAŽNIM PREDELIMA
DUŠAN LIČINA i CHANDRA SEKHAR, Department of Building, School of Design and Environment, National University of Singapore, 4 Architecture Drive, Singapore 117566, Singapore

OPTIMIZACIJA TOPLOTNE IZOLACIJE RADI UŠTEDE ENERGIJE
MARKO MILETIĆ, DRAGAN CVETKOVIĆ, JASMINA SKERLIĆ, DANIJELA NIKOLIĆ, MILORAD BOJIĆ, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac

BIOGAS KAO PERSPEKTIVNA ALTERNATIVA U SISTEMIMA ZA SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM
V. VASIĆ, Mašinski fakultet, Maribor, G. D. ZUPANČIČ, Inštitut za zaštitu životne sredine i senzore, d.o.o., Maribor, F. KOKALJ, Mašinski fakultet, Maribor, Republika Slovenija

ENERGIJA VODE – OD VODENICE POTOČARE DO HIDROCENTRALE
NENAD MILORADOVIĆ, dipl. inž. maš., JKP „Beogradske elektrane“, Savski nasip 11, 11070 Beograd

KORIŠĆENJE NOVOG POTENCIJALA ZA UŠTEDU ENERGIJE
GLEN DIMPLEX, Kulmbah, SR Nemačka

Časopis "KGH"  broj  2-2012

BIOGAS KAO OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE ZA EKONOMIČNU I EKOLOŠKI ODRŽIVU PROIZVODNJU PIVA I NAPITAKA
S. UZELAC, M. KOMATINA, V. VASIĆ, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd, G. ZUPANČIČ, Institut za zaštitu životne sredine i senzore, d.o.o., Maribor, Slovenija, B. BUGARSKI, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, V. NEDOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd – Zemun

VENTILACIJA KOMERCIJALNIH KUHINJA SKUPLJENIM MLAZOM I TEHNOLOGIJOM UV FILTRIRANJA
NARCIS VODOPIVEC, GOAP, d.o.o., Nova Gorica, Slovenija

RAZVOJ I PRILAGOĐAVANJE NISKOEKSERGETSKIH SISTEMA SA DECENTRALIZOVANOM VENTILACIJOM ZA TROPSKU KLIMU
FORREST MEGGERS, Singapore ETH Centre for Global Sustainability – Future Cities Project, JOVAN PANTELIC, National University of Singapore, LUCA BALDINI, ETH Zurich

RACIONALIZACIJA POTROŠNJE ENERGIJE PRIMENOM MERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA PRIMERU PREDŠKOLSKE USTANOVE
TAMARA BAJC, dipl. inž. maš., prof. dr MIRKO KOMATINA, dr MAJA TODOROVIĆ i DIMITRIJE MANIĆ, dipl. inž. maš., Mašinski fakultet univerziteta u Beogradu, Beograd

INTEGRISANI PRISTUP PROJEKTOVANJU U ZGRADARSTVU – PRIMER IDEJNOG REŠENJA MUZEJA „DRAKE WELL“ U TITUSVILLE‑U, PA, SAD
IGOR MUJAN, ALEKSANDAR ANĐELKOVIĆ, RADIVOJE BJELAKOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, novi Sad

EKSPERIMENTALNA ANALIZA KOMERCIJALNOG RASHLADNOG SISTEMA U KOJEM SE KORISTE R22 I UGLJOVODONIK R1270
ARTHUR HELENO PONTES ANTUNES i ENIO PEDONE BANDARRA FILHO Savezni univerzitet u Uberlandiji, Mašinski fakultet, Laboratorija za energiju i toplotne sisteme, Uberlândia/MG, Brasil

Časopis "KGH"  broj  1-2012

3-D MODEL STRUJANJA ČVRSTE I GASNE FAZE U KOLENU KANALA IZA RAZDVAJAČA AEROSMEŠE VENTILATORSKOG MLINA
GORAN STUPAR, DRAGAN TUCAKOVIĆ, TITOSLAV ŽIVANOVIĆ, Mašinski fakultet, Beograd, VLADAN IVANOVIĆ, Mašinski fakultet, Podgorica, VLADIMIR ŽIVANOVIĆ, DRAGAN KOMAROV, Mašinski fakultet, Beograd

DALJINSKO HLAĐENJE U GRADSKIM PODRUČJIMA
A. POREDOŠ, A. KITANOVSKI, A. LJUBENKO I J. REMEC, Fakulteta za strojništvo, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

TRŽIŠTE TOPLOTNIH PUMPI U SLOVENIJI
J. REMEC i A. POREDOŠ, Univerzitet u Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, ljubljana, Slovenija

ANALIZA KONCEPTA SA JEDINICAMA ZA PRIPREMU VODE PO STANOVIMA (DECENTRALIZOVANA PRIPREMA POTROŠNE TOPLE VODE U STANOVIMA)
Mr JAN ERIC THORSEN, Danfoss District Energy, DK-6440 Nordborg, Denmark

ARHITEKTE I INŽENJERI: NJIHOVA RAZNOLIKOST I JEDINSTVO U POKUŠAJU DA POSTIGNU CILJ – ZGRADE SA NETO NULTOM POTROŠNJOM ENERGIJE
WIM ZEILER, TU AJNDHOVEN, arhitektonski fakultet, odsek za građevinsku fiziku i sisteme u zgradama, Ajndhoven, Holandija

ENERGIJA IZ OTPADNE TOPLOTE I OTPADNE VODE – PRIMENA TOPLOTNIH PUMPI SA PRIRODNIM RASHLADNIM SREDSTVIMA
MONIKA WITT, „Eurammon“, Frankfurt, SR Nemačka

Časopis "KGH"  broj  4-2011

NA PUTU KA NULTOJ NETO ENERGETSKOJ POTROŠNjI - KAKO DO TOG CILjA SA OVE POZICIJE?
GORDON V. R. HOLNESS, dipl. inž., „West Point Research“, Florida, SAD

UTICAJ GRADNjE OBJEKTA I MONTAŽE TERMOSTATA U NJEMU NA TERMIČKI KOMFOR U OBJEKTU
Prof. dr PAVLE KALUĐERČIĆ, dipl. el. inž., Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, i VELIBOR VIDIĆ, dipl. el. inž., „Energoinvest“, IRCE, Istočno Sarajevo

BRZA I POUZDANA TEHNIKA ISPITIVANJA RAZMENJIVAČA TOPLOTE PRIMENOM APR (Acoustic Pulse Reflectometry) NA CEVIMA U‑PROFILA
ZOYA NAYDENOVA, dipl. inž., Trokut test d.o.o., Zagreb, Hrvatska i NENAD ILIBAŠIĆ, Everest Services d.o.o., Beograd, Srbija

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI ISKAZ ENERGETSKE EFIKASNOSTI KORIŠĆENJEM PRIMARNOG ENERGETSKOG FAKTORA
SLOBODAN OGRIZOVIĆ, dipl. el. inž., i VLADIMIR RADULOVIĆ, dipl. maš. inž., JKP „Beogradske elektrane

TOPLOTNA SPREGA SISTEMA ZA HLAĐENJE I SISTEMA ZA GREJANJE
Dr ANDY PEARSON, Star Technical Solutions, Glasgow, Scotland

VRTLOŽNI GORIONICI ZA ALTERNATIVNA GORIVA – MODIFIKACIJA SA SAGOREVANJEM UZ STEPENASTO DOVOĐENJE VAZDUHA KAO NAČIN ZA EKONOMIČNO SNIŽENJE EMISIJE NOx
Dr NORBERT SCHOPF, „Process Technology“, SAACKE GmbH

REGULACIJA KAPACITETA RASHLADNIH AGREGATA
ŽELJKA VUKOVIĆ, dipl. inž. maš., „Soko Inžinjering“, Beograd

Časopis "KGH"  broj 3-2011

KONTAMINANTI VAZDUHA U PROSTORIJAMA
Dr DRAGAN ŠKOBALJ i UROŠ RADOJEVIĆ, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Lazarevački drum 13, 11000 Beograd

ŠTA SE MOŽE OČEKIVATI OD APSORPCIONE RASHLADNE MAŠINE?
FRANC KOSI, JELA BURAZER, UROŠ MILOVANČEVIĆ, MILENA STOJKOVIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

ISKORIŠĆENJE OTPADNE TOPLOTE VAZDUHA U SISTEMIMA VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
DEJANA SOLDO, dipl. inž. maš., “Soko inžinjering”, Beograd

REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG PARNOG KOTLA U CILJU KORIŠĆENJA TOPLOTE IZDUVNIH GASOVA IZ GASNE TURBINE
Dr DRAGAN TUCAKOVIĆ, dr TITOSLAV ŽIVANOVIĆ, dr MILAN PETROVIĆ i GORAN STUPAR, dipl. inž., Mašinski fakultet u Beogradu

DESET UOBIČAJENIH PROBLEMA U ENERGETSKOJ REVIZIJI
IAN SHAPIRO, dipl. inž., Taitem Engineering, Ithaca, N. Y., USANANOFLUIDI – BOLJI OD VODE?
M. NIKOLAUS, HTW-Dresden, Chemieingenieurwesen/ Verfahrenstechnik, dr STEFEN FEJA i dr MATTHIAS H. BUSCHMAN, Institut für Luft- und Kältetechnik gGmbH, Dresden

PROCENA KARAKTERISTIKA KLIMATIZERA SA HC‑290
A. S. PADALKAR i K. V. MALI, Sinhgad College of Engineering, Pune Maharashtra, India; D. D. RAJADHYAKSHA i B. J. WADIA, Godrej and Boyce Mfg. Co. Ltd. Appliances Division, Mumbai, India; S. DEVOTTA, Chemical and Environmental Engineering Consultant, Pune, India

Časopis "KGH"  broj 2-2011

SUNČEVA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOST KAO OPCIJA ODRŽIVE URBANE SREDINE
Prof. dr MAT HEOS SANTAMOURIS , Group Building Environmental Studies, Physics Department, University of Athens, Athens, Greece

KARAKTERISTIKE REGULACIONOG KOLA ZA REGULISANJE TEMPERATURE POTROŠNE TOPLE VODE U PREDAJNIM STANICAMA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA
VLADIMIR RADULOVIĆ, dipl. inž. maš., JKP „Beogradske elektrane“

GEOTERMALNA TOPLOTNA PUMPA SA UGLJEN-DIOKSIDOM KAO RASHLADNIM FLUIDOM EZIO FORNASIERI, Università degli Studi di Padova, SERGIO GIROTO , ENEX srl, PONZANO VENETO (TV), SILVIA MINETO, Universita’ degli Studi di Padova, Italia

PROBLEMI PROJEKTOVANJA VENTILACIONIH RADIJATORA: POREĐENJA SA TRADICIONALNIM DVOPANELNIM RADIJATORIMA
JON ARE MYHREN & STURE HOLMBERG, Department of Fluid and Climate Technology, School of Technology and Health, KTH, Stockholm, Sweden

ALTERNATIVNI PRISTUPA ENERGETSKOM I EKOLOŠKOM OCENJIVANJU INOVIRANOG ZASTAKLJENJA: STUDIJA SLUČAJA ELEKTROHROMATSKOG PROZORA
S. PAPAEFTHIMIOU, E. SYRAKOU, P. YIANOULIS, Laboratory of Energy and Environment, Physics Department, University of Patras, Greece

ISTORIJAT TERMIČKI KOMFORNOG STANOVANJA U TOPLIM I SUVIM PREDELIMA
NENAD MILORADOVIĆ, dipl. inž. maš., JKP „Beogradske elektrane“, Savski nasip 11, 11070 Beograd

SISTEMI SA TOPLOTNIM PUMPAMA: ENERGETSKI EFIKASAN RAD
IOAN BOIAN I ALEXANDRU SERBAN, Building Services Dept., Transilvania University of Brasov, i FLORIN CHIRIAC, Building Services Faculty, Technical University of Civil Engineering, Bucharest, Romania

Časopis "KGH"  broj 1-2011

UPRAVLJANJE SISTEMOM DALJINSKOG GREJANJA U REALNOM VREMENU NA PRIMERU TO „KONJARNIK“ KAO DELU SISTEMA JKP „BEOGRADSKE ELEKTRANE“
VLADIMIR TANASIĆ, LJUBIŠA VLADIĆ, PETAR VASILJEVIĆ, JKP „Beogradske elektrane“, Savski nasip 11, 11000 Beograd

RASHLADNI FLUID HFO‑1234yf: TERMODINAMIČKA ANALIZA CIKLUSA TOPLOTNIH PUMPI MALIH SNAGA
FRANC KOSI, MILENA STOJKOVIĆ, UROŠ MILOVANČEVIĆ i SRĐAN OTOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd

VISOKOTEMPERATURSKE AMONIJAČNE TOPLOTNE PUMPE – PRIMENA U INDUSTRIJSKIM PROCESIMA
MAURIZIO GIULIANI, Director División Contracting España, “Johnson Controls”, Spain, DEJANA SOLDO, dipl. inž. maš., “Soko inžinjering”

ODRŽIVA ZGRADA U GRADSKIM SREDINAMA: IZAZOVI I PREPREKE U PREDSTOJEĆIM DECENIJAMA
AGIS M. PAPADOPOULOS, Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering, Department of Mechanical Engineering, Aristotle University Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Časopis "KGH"  broj 4-2010

EFIKASNOST PO MERI
DOUG KING, KING SHAW Associates, UK

IZBOR RASHLADNOG FLUIDA: KAKO PROPIS O F‑GASU UTIČE NA VAS?
GRAEME FOX, Specialist Mechanical Services of Dundee, Scotland

UTICAJ PROSTORNE GEOMETRIJE I HLAĐENJA VAZDUHA NA DOMET HLADNJAKA VAZDUHA
HEIN Z JACKMANN , dipl. inž., Güntner AG & Co. KG, 82256 Fürstenfeldbruck, B. R. Deutschland

UPOREĐENJE PROJEKTNIH I STVARNIH KARAKTERISTIKA SISTEMA KGH SA TOPLOTNOM PUMPOM KOJA KAO IZVOR TOPLOTE KORISTI ZEMLJU
T. MAGRANER , ENERGESIS INGENIERIA S. L. Ciudad Politécnica de la Innovación, Vlaencia, Spain; A. MONTER O, Instituto de Ingeneria Energética, Uinversidad Politécnica de Valencia; S. QUILI S, Energesis Ingenieria S. L. Ciudad Politécnica de la Innovación, Valencia; J. F. UR CHUE GUI A, Instituo Universitario de Matemática Pura y Aplicada, Uinversidad Politécnica de Valencia, Spain

KORIŠĆENJE MATERIJALA SA PROMENOM FAZE U GRAĐEVINARSTVU: PREGLED STANJA RAZVOJA
RUBEN BAETEN S, Department of Materials and Structures, SIN TEF Building and infrastructure, Trondheim, Norway; BJORN PETTER JELE , Department of Civil and Transport Engineering, Norwegian University of Science and Technology (NTMJ), Trondheim, Norway; ARIL D GUSTAVSEN , Department of Architectural Design, History and Technology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU ), Trondheim, Norway

Časopis "KGH"  broj 3-2010

UČENJE NA GREŠKAMA
Dr JOSEF V. LSTIBURE K, dipl. inž., Building Science Corporation, Somerville, Mass., USA

INDIREKTNO ADIJABATSKO HLAĐENJE ISPARAVANJEM
MILOŠ BIJELJIĆ, dipl. inž. maš., Menerga d.o.o., Beograd

PREDUZEĆA DALJINSKOG GREJANJA I NISKOENERGETSKE I PASIVNE ZGRADE
NENAD MILORADOVIĆ, dipl. inž. maš., JKP Beogradske elektrane

MOGUĆNOSTI PRIMENE BRIKETA I PELETA U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA
Mr RADMILO SAVIĆ, dipl. inž. maš., i PETAR VASILJEVIĆ, dipl. inž. maš., JKP Beogradske elektrane, Beograd, i prof. dr MIROLJUB ADŽIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd

JEDNOSTEPENA ILI DVOSTEPENA KOMPRESIJA
Dr TODD B. JE KEL , dipl. inž., i prof. dr DOUGLAS T. REIN DL, dipl. inž., University of Wisconsin – Madison’s Industrial Refrigeration Consortium, Madison, Wis., USA

Časopis "KGH"  broj 2-2010

MOGUĆNOSTI ENERGETSKE OPTIMIZACIJE KLIMATIZACIONE KOMORE PRIMENOM PROGRAMSKE PODRŠKE
DEJANA SOLDO, dipl. inž. maš., „Soko inžinjering“, Beograd

KLIMA KOMORE SA DIREK TNIM ISPARA VANJEM - ANALIZA RAZLIČITIH IZVEDBI, REGULACIJE UČINKA I UPRAVLJANJA
JEAN-CLAUDE CHARLE S & DAMIR ŽILIĆ, Emerson d.o.o., Zagreb

METODE ZA PRIBLIŽNO ODREĐIVANJE VREMENA ZAMRZAVANJA NAMIRNICA NEPRAVILNOG OBLIKA JELA M. BURAZER
FRANC F. KOSI, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu 

GRAD OSLOBOĐEN FOSILNIH GORIVA
LARS GULEV, VEKS, Albertslund, Danska

IZBOR RADNIH FLUIDA I OPTIMALNOG REŽIMA RADA KASKADNE TOPLOTNE PUMPE
M. GOJAK, N. RUDONJA, M. KOMATINA, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet,; D. ANTONIJE VIĆ, Univerzitet Singidunum, Fakultet za primenjenu ekologiju, A. SALJNIKOV, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Z. STEVANOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

ULOGA ODVAJAČA PARNOG KONDENZATA SISTEMA KOMO U RACIONALIZACIJI POTROŠNJE ENERGIJE
MIROSLAV SAVIĆ, Inženjering projekt, Kruševac

Časopis "KGH"  broj 1-2010

POVRŠINSKI UGRAĐENI SUSTAVI GRIJANJA I HLAĐENJA S DIZALICAMA TOPLINE: ANALIZA UČINKOVITOSTI I LAGODNOSTI
BRANIMIR PAVKOVIĆ i ZORAN ČARIJA, Tehnički fakultet u Rijeci

INTEGRISANI SISTEM REGULACIJE PRIMENJEN U REKONSTRUKCIJI ENERGETSKIH SISTEMA STAMBENE ZGRADE
ENRICO BOSCARO i GIOVANNI SPINELLO, Air-Conditioning Controls BU – CAREL INDUSTRIES S.r.l. Brugine, Padova, Italija

MOGUĆNOST UŠTEDE ENERGIJE PRIMENOM TRIGENERACIJE NA POSLOVNO‑HOTELSKOM KOM PLEKSU „AIRPORT CITY BELGRADE“
IVAN GLIŠIĆ, „HVAC plus“, Beograd; mr GORAN VUČKOVIĆ, A. Medvedeva, Mašinski fakultet, Niš; i ALEKSANDRA SRETENOVIĆ, Mašinski fakultet, Beograd

PROBLEMATIKA RASPODELE DVOFAZNIH TOKOVA U MIKROKANALNIM RAZMENJIVAČIMA TOPLOTE
PREDRAG S. HRNJAK, Professor of Mechanical Science and Engineering, Co-Director Air-Conditioning and Refrigeration Center, University of Illinois, President Creative Thermal Solutions, Urbana

SMANJENJE TROŠKOVA KORIŠĆENJEM REGULATORA BEZ POMOĆNE ENERGIJE
WOLFGANG HESSE, Samson AG, Germany

Časopis "KGH"  broj  4-2009

SMANJENJE KOLIČINE RASHLADNOG FLUIDA U INSTALACIJAMA ZA KLIMATIZACIJU I HLAĐENJE: STRATEGIJE I ISKUSTVA
Dr PREDRAG PEGA HRNJAK, profesor i kodirektor Centra za klimatizaciju i hlađenje, University of Illinois, Urbana Champaign, SAD

TENDENCIJE U OBLASTI GREJANJA I HLAĐENJA
ILARI AHO, potpredsednik UPONOR Corporation,BUDUĆNOST AMONIJAČNIH ČILERA U INDUSTRIJSKOM HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI U EVROPI
JENS K. LARSEN, Johnson Controls Denmark – Sabroe Products, Højbjerg, Denmark

PROJEKTOVANJE VIZIJE
JON GLOSE, BPE Solicitors, Cheltenham, Velika Britanija,BIOGAS – ENERGIJA NA KOJU SE RAČUNA
MARC SCHALLER, Kompanija CIAT, Francuska

MATEMATIČKI MODEL I KOMPJUTERSKI PROGRAM ZA PRORAČUN KAPACITETA RASHLADNIH KOMORA
Dr RISTO CICONKOV, dipl. inž., Mašinski fakultet, Skoplje, i SAMOIL CICONKOV, dipl. inž., “Energija”, d.o.o., Londonska 1a, Skoplje, R. Makedonija

Časopis "KGH"  broj  3-2009

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI I INTEGRACIJA KORIŠĆENJA OIE U POSTOJEĆIM STAMBENIM OBJEKTIMA – PUT KA ODRŽIVOM SISTEMU KOMUNALNE ENERGETIKE
Dr MARIJA TODOROVIĆ, dipl. inž. maš., „VEA‑IN VI“, Beograd, NATAŠA ILINČIĆ, dipl. inž. arh., „Od‑do arhitekti“, Beograd, IVANA MARTIN OVIĆ, dipl. inž. maš., „VEA‑IN VI“, Beograd, i dr OLIVER A. EĆIM, dipl. inž. maš., Poljoprivredni fakultet, Beograd

UPOREĐENJE ZAHTEVA ZA ENERGETSKIM KARAKTERISTIKAMA U EVROPI
MARLEEN SPIE KMAN i DICK VAN DIJ K, TNO Built Environment and Geosciences, The Netherlands

POREĐENJE ELEKTRONSKOG I TERMOSTATSKOG PRIGUŠNOG VENTILA
Prof. dr RENATO LAZZARIN, DANIELE NARDOTTO i dr MARCO NORRO, Department of Management and Engineering, University of Padova, Italy

UŠTEDA ENERGIJE PRIMENOM AGREGATA ZA HLAĐENJE VODE SA BEZULJNIM
RASHLADNIM TURBOKOMPRESORIMA U TELEKOMUNIKACIONOM CENTRU „BEOGRAD“
SLOBODAN PEJKOVIĆ, „Filter Frigo“ d.o.o., Beograd, ALE KSANDAR JOVANOVIĆ, „Telekom Srbija“, Beograd, i BRANI SLAV ER CEGOVIĆ, „Mašinoprojekt“, Beograd

PROJEKTOVANJE SISTEMA KLIMATIZACIJE, GREJANJA I HLAĐENJA U SUPERMARKETIMA ENERGETSKA EFIKASNOST SUPERMARKETA
ŽELJKA VUKOVIĆ, dipl. inž. maš., „Soko inžinjering“, Beograd

Časopis "KGH"  broj  2-2009

KRITERIJUMI TOPLOTNE UGODNOSTI PRI PROJEKTOVANJU GREJNIH SISTEMA
Prof. dr BJARNE W. OLESEN, International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark

SIMULACIJA STRUJANJA VAZDUHA I DISPERZIJE ZAGAĐIVAČA U PRELAZNOM REŽIMU IZMEĐU STRUJANJA SA MEŠANJEM VAZDUHA I PRIRODNOG STRUJANJA U STAMBENIM ZGRADAMA
DONGHYUN RIM i prof. dr ATILA NOVOSELAC, Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering, University of Texas, at Austin, U.S.A.

REKUPERACIJA TOPLOTE U INDUSTRIJSKOM HLAĐENJU
Prof. dr DOUGLAS T. REINDL i dr TODD B. JEKEL, University of Wisconsin – Madison’s Industrial Refrigeration Consortium in Madison, Wis., U.S.A.

SLEDEĆA GENERACIJA RASHLADNIH FLUIDA – ISTORIJSKI PREGLED, ANALIZA I PERSPEKTIVE
JAMES M. CALM, Engineering Consultant, 10887 Woodleaf Lane, Great Falls, VA 22066‑3003, USA

ULOGA BILJAKA U SMANJENJU TOPLOTNOG FLUKSA KROZ ZELENE KROVOVE: LABORATORIJSKI EKSPERIMENTI
Prof. dr PAUL TABARE S-VELASCO i prof. dr JELENA SREBRI Ć, Pennsylvania State University, SAD

MOGUĆNOSTI ISKORIŠĆENJA OTPADNE TOPLOTE IZ DOBOŠASTIH SUŠARA
Mr SANJA MARKOVIĆ, dipl. inž., Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac

Časopis "KGH"  broj  1-2009

ENERGETSKI "SVESNI " SISTEMI KGH ZA ZELENE ZGRADE: KAKO MOŽEMO ZELENE ZGRADE UČINITI "ZELENIJIM"?
Prof. dr BIR OL I. KIL KIŞ, Başkent University, Ankara, Turkey

HOĆE LI PRIRODNI RASHLADNI FLUIDI BITI KONAČNO REŠENJE?
CARMINE CASALE, "Refrigeration World", Milano, Italija

PRIKAZ NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH STANDARDA I ENERGETSKE EFIKASNOSTI KLIMATIZACIONIH SISTEMA
Prof. dr ESSAM E. KHALIL, Mechanical Power Engineering Department, Cairo University, Cairo, Egypt

HIPEREFIKASAN DATA CENTAR INTEGRALNA ENERGETSKA EFIKASNOST OBJEKTA I IT SISTEMA, KLIMATIZACIJA VISOKIH PERFORMANSI, PRECIZNO HLAĐENJE I KORIŠĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Dr M. S. TODOROVIĆ, dipl. maš. inž., IVANA MARTIN OVIĆ, dipl. maš. inž., VEA-IN VI, P. SER DAR, dipl. maš. inž., "Termoinženjering", M. ANIČI Ć, dipl. el. inž., ZTE Korporacija, M. RAONI Ć, dipl. inž. arh., RAUM, Beograd

ISTRAŽIVANJE STANJA I MOGUĆNOSTI ZA UNAPREĐENJE TOPLOTNO-DISTRIBUTIVNOG SISTEMA GRADA KRAGUJEVCA
MILUN BABIĆ, DAVOR KONČALOVIĆ, Mašinski fakultet, Kragujevac, NIKOLA PETROVIĆ, BOBAN MILOSAVLJEVIĆ, "Energetika", d.o.o., Kragujevac, DOBRI CA MIL OVANOVIĆ, DUŠAN GORDIĆ, NE BOJŠA JOVIČI Ć, DUBRAVKA JELI Ć, VANJA ŠUŠTER ŠIČ , MILAN DESPOTOVIĆ, Mašinski fakultet, Kragujevac, i BRANKO PAVLOVIĆ, "Energetika", d.o.o., Kragujevac

ODREĐIVANJE, KLASIFIKOVANJE I OZNAČAVANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI AGREGATA ZA HLAĐENJE VODE I TOPLOTNIH PUMPI
SLOBODAN PEJKOVIĆ I VLADIMIR ŽIVANOVIĆ, "Filter frigo" d.o.o., Beograd

VREDNOSTI AKTIVNOSTI VODE AW PRI DEHIDROFRIZINGU MALINE
Mr SNEŽANA STEVANOVIĆ, dipl. inž., i prof. dr MIODRAG JANKOVIĆ, dipl.inž., Poljoprivredni fakultet, Beograd

Časopis "KGH"  broj  4-2008

1908 – PRVI KONGRES O HLAĐENJU
Prof. dr DIRK VAN DELFT, Museum Boerhaave for the History of Science and Medicine in Leiden, The Netherlands

UTEČNJAVANJE GASA I SUPERPROVODLJIVOST
GUY GISTAU, L’Association Française du Froid, Paris,ULTRANISKE TEMPERATURE
LAURENT PUECH, MICHÈLE LEDUC I PHILIPPE GANDIT, L’Association Française du Froid, Paris

SINOPTIČKA TABELA PRIMENE HLAĐENJA
MAXIME DUMINIL I JEAN‑PIERE DOMBLIDES, L’Association Française du Froid, Paris

ŠTA JE RASHLADNI LANAC?
EVELYNE DERENS, „CEMAGREF“, France

HLAĐENJE PREHRAMBENIH PROIZVODA
JACQUES GUILPART, L’Institut International du Froid, Paris

ZAMRZAVANJE I DUBOKO ZAMRZNUTA HRANA
ALAIN LE BAIL, „ENITIAA“, France

SUŠENJE ZAMRZAVANJEM I KRIOSUŠENJE
LOUIS REY, L’Institut International du Froid, Paris

SUVOZEMNI, MORSKI I VAZDUŠNI RASHLADNI TRANSPORT
ANDRE GAC i BERNARD VALENTIN, L’Association Française du Froid, Paris

IZOLACIJA RASHLADNOG SKLADIŠTA
GILBERT PATIERNO, „Patierno SA“, France

MALOPRODAJNE RASHLADNE VITRINE
GEORGES RIGOT, L’Association Française du Froid, Paris

PRIRODNO HLAĐENJE
MAXIME DUMINIL, L’Association Française du Froid, Paris

FRIŽIDERI I ZAMRZIVAČI ZA DOMAĆINSTVO
CHRISTIANE MAHE I PATRICK LE DEVEHAT, L’Association Française du Froid, Paris,KLIMATIZACIJA
JEAN LANNAUD, L’Association Française du Froid, Paris

TOPLOTNE PUMPE
JACQUES BERNIER I NICOLAS POUSANOFF, L’Association Française du Froid, Paris

HLAĐENJE U MEDICINI I KRIOHIRURGIJI
Dr JEAN‑PAUL HOMASSON, L’Association Française du Froid, Paris

HLAĐENJE U BIOLOGIJI
PAVEL MERICKA, L’Association Française du Froid, Paris

KLIZALIŠTA
PAUL RIVET, L’Association Française du Froid, Paris

SMRZAVANJE ZEMLJE U ARHEOLOGIJI
JEAN LE TEINTURIER, L’Association Française du Froid, Paris

NEKOLIKO PRIMERA PRIMENE HLAĐENJA
PAUL RIVET, L’Association Française du Froid, Paris

PERSPEKTIVE
PAUL RIVET, L’Association Française du Froid, Paris

METODE VEŠTAČKOG HLAĐENJA
MAXIME DUMINIL I JEAN‑PIERRE DOMBLIDES, L’Association Française du Froid, Paris

EVOLUCIJA KOMPRESORA
GEORGES VRINAT, L’Association Française du Froid, Paris

STRUKTURA KOMPRESIONIH RASHLADNIH SISTEMA
GEORGES VRINAT, L‘Association Française du Froid, Paris

VAZDUŠNI SISTEMI I MAGNETNI RASHLADNI SISTEMI
MAXIME DUMINIL, L’Association Française du Froid, Paris

SORPCIONI SISTEMI
MAXIME DUMINIL, L’Association Française du Froid, Paris

EVOLUCIJA RAZMENJIVAČA TOPLOTE
CHRISTOPHE MARVILLET, L’Association Française du Froid, Paris,

Časopis "KGH"  broj  3-2008

TOPLOTNI MEHUR OKO ZGRADE
MARTA EGERESI Budapest University of Technology and Economics (BME), Budimpešta, Mađarska

POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U POSTOJEĆIM ZGRADAMA
GORDON V. R. HOLNE SS, dipl. inž., “Consulting Engineeeing”, Detroit, SAD

NEPEČENA STABILIZOVANA ZEMLJA – GRAĐEVINSKI MATERIJAL BUDUĆNOSTI
Prof. dr SLOBODAN KRNJE TIN i VLADIMIR MRKAJI Ć, dipl. inž. Fakultet tehničkih nauka, Institut za zaštitu životne sredine, Novi Sad

PRODUŽENJE RADNOG VEKA AMONIJAČNIH RASHLADNIH SISTEMA (II deo),
ANDY PEARSON, “Star Refrigeration” Ltd., Thornliebank, Glasgow, Velika Britanija

DINAMIKA SISTEMA TOPLOTNE PUMPE SA KLIMA‑KOMOROM U RASHLADNOM REŽIMU RADA
Мr MILAN ŠEKULARAC, dipl. inž. maš., prof. dr IGOR VUŠANOVIĆ, dipl. inž. maš., Mašinski fakultet, Podgorica, Crna Gora

DEZINFEKCIJA, DEODORIZACIJA I ZAŠTITA OD KOROZIJE KLIMATIZACIONIH SISTEMA
Prof. dr GRATIEL A‑MARI A TÂRLE A, dipl. inž., UTCB, dr NI KOLAE LU TA, dipl. inž., ICECHIM, i dr MIOARA VIN CERIUE, dipl. inš., UTCB, Bukurešt, Rumunija

Časopis "KGH"  broj  2-2008

UPOREDNA ANALIZA ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA DVORIŠTA I ATRIJUMA U ZGRADAMA
ABDEL SALAM ALDAWOUD i RAY GLARK, College of Architecture, Illinois Institute of Technology, Chicago, II , USA

POSTUPAK ISPITIVANJA I PROVERE U CILJU IZDAVANJA DOZVOLE ZA PUŠTANJE U POGON – PRIKAZ PRAVILA UVOĐENJA U SLUŽBU
Mr IVO BURI Ć, dipl. inž., Gradski zavod za veštačenja, Beograd

OBRAZOVANJE U OBLASTI VENTILACIJE U EVROPI
M. KOLOKOTRONI , „Brunel University“, London, Vel. Britanija

PRODUŽENJE RADNOG VEKA AMONIJAČNIH RASHLADNIH SISTEMA (I deo)
ANDY PEARSON, “Star Refrigeration” Ltd., Thornliebank, Glasgow, Velika Britanija

VAZDUŠNO NEPROPUSNA ZGRADA – OD PROJEKTNOG KONCEPTA DO  OSTVARENIH KARAKTERISTIKA
ANGEL A ŠAŠIĆ KALAGASIDIS, Grupa za fiziku zgrade, Katedra za građevinsku tehnologiju, Fakultet za građevinarstvo i ekologiju, Tehnički univerzitet Čalmers, Geteborg, Švedska

Časopis "KGH"  broj  1-2008

USLOVI I TEHNIČKA REŠENJA – PROCES IZGRADNJE
ENNO ABEL, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

STANDARD ZA HLADNE KROVOVE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA
HASHEM AKBARI i RONNEN LEVINSON, Heat Island Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, SAD

KARAKTERISTIKE STRUJANJA VAZDUHA I TEMPERATURNO POLJE U ARHEOLOŠKIM GROBNICAMA U DOLINI KRALJEVA
Prof. dr ESSAM E. KHALIL, Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Cairo University, Egipat

INTELIGENTNI SISTEM UPRAVLJANJA KLIMATIZACIJOM, PODNIM GREJANJEM I VENTILATOR-KONVEKTORIMA U „WELLNESS CENTRU“ HOTELA „SPLENDID“ U BEČIĆIMA
DRAGAN V. LAZIĆ, MILAN R. RISTANOVIĆ, Mašinski fakultet, Beograd

INTEGRISANI SISTEMI DALJINSKOG GREJANJA I HLAĐENJA RADI PODSTICANJA SMANJENJA EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
PETER SONNE, „Carl Bro A/S”, Glostrup, Danska

Časopis "KGH"  broj  4-2007

DOKAZI O KVALITETU INSTALACIJA I POSTROJENJA KGH KOJI SE DOBIJAJU MERENJIMA
Mr IVO BURIĆ, dipl. inž., Gradski zavod za veštačenja, Beograd

TEHNOLOGIJA FAZNO PROMENLJIVIH MATERIJALA ZA GRAĐEVINARSTVO
Dr KURT ROTH, DR DETLEF WESTPHALEN i dr JAMES BRODRICK, Building Technologies Program, Department of Energy, SAD

OD MONTREALA DO KJOTA PUT INDUSTRIJE HLAĐENJA KA ODRŽIVOSTI
RAJEN DRASHENDE, Head, OzonAction Branch, United Nations Environment Programme (UNEP), Division of Technology, Industry and Economics (DTIE)

STUDIJE SLUČAJA KOSIMULACIJE PREDVIĐANJA KARAKTERISTIKA ZGRADE
MARIJA TRČKA i JAN HENSEN , Technische Universiteit Eindhoven, The Netherlands

PREGLED TRENDA RAZVOJA RASHLADNIH KOMPRESORA
Dr JAROSLAV WURM, Gas Technology Institute, SAD,HIDRAULIČNA SKRETNICA: PRIMENA U POSTROJENJIMA SA JEDNIM I VIŠE KOTLOVA
WILHELM ZWEERS, dipl. inž., Comfort-Sinusverteiler GmbH & Co, Wettringen, SR Nemačka

Časopis "KGH"  broj  3-2007

MALA HIDROELEKTRANA NA JEZERU ĆELIJE
Dr DEJAN DIVAC, dipl. građ. inž., DRAGAN VUKOSAVIĆ, dipl. maš. inž., i DEJAN VUČKOVIĆ, dipl. građ. inž., Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, Beograd

MOGUĆNOST KORIŠĆENJA GEOTERMALNE ENERGIJE U BUJANOVAČKOJ BANJI
NENAD ĐAJIĆ, DEJAN IVEZIĆ, TOMA TANASKOVIĆ, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd

EНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЈАВНИМ ЗГРАДАМА – ДЕМОНСТРАЦИОНИ ПРОЈЕКТИ
ДИМИТРИЈЕ ЛИЛИЋ, БОЈАН КОВАЧИЋ, АЛЕКСАНДАР ДУРКОВИЋ, Агенција за енергетску ефикасност Републике Србије, Београд

ENERGIJA I OUN – KAKO DO SINERGIJE
Prof. dr PETER NOVAK, dipl. inž., „Energotech“, Ljubljana, Slovenija

BIOMASA U SISTEMU DALJINSKOG GREJANJA U NEGOTINU
Prof. dr IVAN PEŠENJANSKI, dipl. inž., prof. dr MILAN MARTINOV, dipl. inž., prof. dr RADIVOJE BJELAKOVIĆ, dipl. inž., Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, i prof. dr TITOSLAV ŽIVANOVIĆ, dipl. inž., Mašinski fakultet, Beograd

ENERGETSKA I EKONOMSKA OPTIMIZACIJA SISTEMA TOPLOTN OG I FOTONAPONSKOG KORIŠĆENjA SUNČEVE ENERGIJE U SPECIJALNOJ BOLNICI U BANJI RUSANDI
M. TODOROVIĆ, Z. VASILJEVIĆ, O. EĆIM, B. DIMITRIJEVIĆ I I. ZLATANOVIĆ, Odeljenje za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Časopis "KGH"  broj  2-2007

SOLARNO HLAĐENJE
Dr CONSTANTIN OS A. BALARAS, Group Energy Conservation, Institute for Environmental Research & Sustainable Development, at the National Observatory of Athens, Greece; dr HANS-MARTIN HENNIN G i EDO WIE MKEN , Thermal Systems and Buildings, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, Freiburg, Germany; dr GER SHON GROSSMAN, Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel; dr ERI CH PODESSER , Joanneum Research, Institute of Energy Research, Graz, Austria; dr CARL OS A. IN FANTE FERREIR A, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands

SPALJIVANJE OTPADA U DANSKOJ,
SØREN DALAGER, „Ramboll“, Danska

BROJ CIKLUSA TOPLOTNIH PUMPI SA REGULACIJOM ON/OFF TOKOM GREJNE SEZONE
Prof. dr NENAD KAŽIĆ, dipl. inž., i prof. dr VLADAN IVANOVIĆ, dipl. inž.,
Mašinski fakultet, Podgorica, Crna Gora

HLAĐENJE TOPLOTOM APSORPCIONO HLAĐENJE: OSNOVE, PREDNOSTI I NAČINI PRIMENE ODRŽIVE TEHNOLOGIJE
ELEONORA MONTI, “Refrigeration World”, Milano, Italija

UTICAJ HLAĐENJA U KLIMATIZACIJI U SLOVENIJI NA TEWI
Dr JANKO REMEC, dipl. inž., i dr BOŠTJAN CERKVENIK, dipl. inž., Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Slovenija

OCENA ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA ZELENIH KROVOVA,
JEFF SONNE , Florida Solar Energy Center, Building Research Division, Cocoa, SAD

MERENJE I SIMULACIJA PRELAZNIH TEMPERATURSKIH PROCESA U SISTEMU DALJINSKOG GREJANJA
VLADIMIR STEVANOVIĆ, BRANISLAV ŽIVKOVIĆ, BLAŽENKA MASLOVARI Ć, SANJA PRI CA, MAJA TODOROVIĆ, RADOSLAV GALIĆ, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, i DRAGAN MANDIĆ, DRAGAN DRAGOJEVIĆ, SRĐAN NIKODIJEVIĆ, VOJIN TRKULJA, JKP „Beogradske elektrane“, Beograd,

Časopis "KGH"  broj  1-2007

KARAKTERISTIKE VENTILA SA MOTORNIM POGONOM U TOPLOTNIM  PODSTANICAMA DALJINSKOG GREJANJA,
Dr ATLIBEN ONYSSON i HERMAN BOYSEN , “Danfoss”, Danska

ODRŽIVI PROJEKTI KGH KOJI OBUHVATAJU SKLADIŠTENJE TOPLOTE U STRUKTURI NESTAMBENIH ZGRADA U VELIKOJ BRITANIJI
G. D. BRAHAM, dipl. inž., Chartered Institute for Building Service Engineering (BSRI A), London, Velika Britanija

DINAMIKA PONAŠANJA UNAKRSNIH RAZMENJIVAČA TOPLOTE
Mr S. DELETIĆ, dipl. inž., i dr VELIBOR VUJOVIĆ, dipl. inž., Instutut za nuklearne nauke “Vinča”, Laboratorija za fiziku, Beograd

KOMPJUTERSKI MODEL ZA TEHNO-EKONOMSKU ANALIZU OPRAVDANOSTI IZGRADNJE DISTRIBUIRANOG KOGENERATIVNOG POSTROJENJA – PRIMER FABRIKE U TAJLANDU
JOVAN PETROVIĆ i BRANKA GVOZDENAC, Pokrajinski centar za energetsku efikasnost, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

RAZDVOJENE VENTILACIONE STRATEGIJE ZA POBOLJŠANJE KVALITETA UNUTRAŠNJEG VAZDUHA – „ZAHTEVI ZA HLAĐENJEM“ I „ZAHTEVI ZA VENTILACIJOM“: NAJNOVIJI NALAZI
Prof. dr S. C. SEKHAR, Department of Building, National University of Singapore, Singapur

RAZVOJ DIJAGRAMA VLAŽNOG VAZDUHA
Prof. dr BRANISLAV TODOROVIĆ, dipl. inž., Mašinski fakultet, Beograd

Časopis "KGH"  broj  4-2006

TERMIČKA ANALIZA RIMSKOG KUPATILA U DREVNOM METROPOLISU
TAHSIN BAŞARAN I AYTUNÇ EREK, Dokuz Eylül University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Bornova, Izmir, Turkey

PRETHLAĐENO VOĆE I POVRĆE
Dr BRIAN A. FRICKE, University of Missouri, Kansas City, SAD

POBOLJŠANO UPRAVLJANJE SISTEMOM GREJANJA ZGRADE NA BAZI VREMENSKE PROGNOZE
ANGELA ŠAŠIĆ KALAGASIDIS, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden, R. TAESLER, C. ANDERSSON & M. NORD, Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), Norrköping, Sweden

KINESKI KANGOVI – DANAŠNJI OSNOVNI SEOSKI KUĆNI GREJNI SISTEMI I SUTRAŠNJE ODRŽIVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE
YUGUO LI , Department of Mechanical Engineering, The University of Hong Kong, Hong Kong, China

PRECIZNO MODELIRANJE OZRAČENJA SAMOOSENČENIH FASADA
J. MARDALJE VIĆ & K. LOMAS, Institute of Energy and Sustainable Development, De Montfort University, The Gateway, Leicester, LBl 9BH, UK

GRANIČNI USLOVI NUMERIČKE MEHANIKE FLUIDA ZA SIMULACIJU RASPRŠIVANJA ZAGAĐIVAČA, PRENOSA TOPLOTE I STRUJANJA VAZDUHA OKO STANARA U UNUTRAŠNJOJ SREDINI
JELENA SREBRIĆ i VLADIMIR VUKOVIĆ, Department of Architectural Engineering, The Pennsylvania State University, PA, USA, GUOQIN GHE, Division of Marine Geology and Geophysics, Rosenstiel School of  Marine and Atmospheric Science, Univerisity of Miami, FL, USA, i XUDONG YANG, Department of Building Science, Tsinghua University, Beijing, China

Časopis "KGH"  broj 3-2006

DOPRINOS NIKOLE TESLE RAZVOJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I USPOSTAVLJANJU ODRŽIVOG RAZVOJA
NENAD MILORADOVIĆ, JKP "Beogradske elektrane", Beograd

PREGLED SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ENERG IJOM I NJIHOVA PRIMENA U OBRAZOVNIM ZGRADAMA
J. NOURI , Department of Environmental Health Engineering and Center for Environmental Research, School of Public Health, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran, A. TAHERI , Persia Energy Gostaresh Company (ESco), Tehran, Iran, i R. BORGHEI POUR, Department of Environmental Management, Graduate School of the Environment and Energy, Islamic Azad University, Science and Research Campus, Tehran, Iran

KORIŠĆENJE POGONA SA PROMENLJIVIM BROJEM OBRTAJA KOD EVAPORATIVNIH KONDENZATORA
Prof. dr DOUGLAS T. REIN DL, dipl. inž., i dr TODD B. JE KEL , dipl. inž., University of Wisconsin-Madison, Madison, Viskonsin, SAD,SIGURNOST HRANE
Mr LEI F BØGH-SØREN SEN , dipl. inž., Danish Institute for Food and Veterinary Research, Copenhagen, Denmark

HLADNJAK U OBLIKU GREDE – MNOGOSTRAN O REŠENJE
GUNNAR SVENSSON, „Stifab Farex AB“, Švedska

Časopis "KGH"  broj  2-2006

SKLADIŠTENJE TOPLOTNE ENERGIJE „CRISTOPIA“ – PRIMENA U RUMUNIJI, KLIMATIZACIONI SISTEMI U SUPERMARKETU „CRISUL ORADEA“
IOAN SILVIU DOBOŞI, dipl. inž., i IOAN DIACONU, dipl. inž., S.C. Dosetimpex S.R.L., Timişoara, prof. dr AD RIAN RETEZAN, dipl. inž., Politehnica University of Timişoara, ŞTEFAN DUNA, dipl. inž., i IONUT MĂDĂLIN CEAUSESCU, dipl. inž., S.C. Dosetimpex S.R.L., Timişoara, Rumania

VISOKOTURBULENTNO MEŠANJE VAZDUHA UBAČENOG KROZ SISTEM „UNODUCT“
CHRISTIAN HESCHL I ANDREA KELZ, Fachhochschulstudiengänge Burgenland, Burgenland, Nemačka

KOMERCIJALNO HLAĐENJE – NA PUTU KA ODRŽIVOSTI
Prof. dr HORST KRUSE, Forschungzentrum für Kältetechnik und Wärmepumpen GmbH, Hanover, BR Deutchland

HIDRAULIČKI PRORAČUN SLOŽENIH MREŽA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA
VLADIMIR STEVANOVIĆ i BRANI SLAV ŽIVKOVIĆ, Mašinski fakultet, Beograd, SRĐAN NIKODIJEVIĆ, JKP „Beogradske elektrane“, Beograd, BLAŽENKA MASLOVARIĆ, SANJA PRICA, MAJA TODOROVIĆ, RADOSLAV GALIĆ, Mašinski fakultet, Beograd

VAKUUMSKI IZOLACIONI PANELI U ZGRADAMA. TERMOHIGRIČNO PONAŠANJE I MEHANIZMI STARENJA
K. GHAZI WAKILI, H. SIMMLER, S. BRUNNER, T. NUSSBAUMER, B. BINDER, EM PA Materials Science & Technology, Laboratory for Applied Physics in Buildings, Duebendorf, Švajcarska

UŠTEDA TOPLOTNE ENERGIJE ZA GREJANJE STANOVA U SOLITERU U NOVOM BEOGRADU POSTIGNUTA MERENJEM POTROŠNJE TOPLOTE IZ SISTEMA
DALJINSKOG GREJANJA
Prof. dr BRANISLAV ŽIVKOVIĆ, dipl. inž., mr MAJA TODOROVIĆ, dipl. inž., Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Kraljice Marije 16, Beograd; Petar Vasiljević, dipl. inž., JKP “Beogradske elektrane”

Časopis "KGH"  broj 1-2006

FIRME ZA SERVISIRANJE RASHLADNE OPREME U TRANZICIJI
KLAS BERGLÖF, BERGLÖF KYLTEKNOLOGI, Švedska

ANALIZA ENERGETSKIH SISTEMA U NISKOENERGETSKIM ZGRADAMA
Prof. dr KAREL KABELE, Department of Environmental and Building Services Engineering, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University, Prague, Czech Republic

UKUPAN UČINAK ZGRADE – NOVA PARADIGMA ZA REALIZACIJU NOVE ZGRADE
THAM KWOK WAI, CHANDRA SEKHAR, LEE SIEW EANG I DAVID CHEONG, Građevinski odsek Nacionalnog univerziteta u Singapuru, Singapur

TEHNOLOGIJE KGH I SNABDEVANJE ENERGIJOM NA RASKRSNICI
Dr MIODRAG MESAROVIĆ, Energoprojekt – Entel, Bulevar Mihajla Pupina 12, 11070 Beograd

TRAJNO PRAĆENJE RADA SISTEMA KGH U CILJU ENERGETSKI EFIKASNE EKSPLOATACIJE ZGRADA – NORVEŠKI PRILAZ
VOJISLAV NOVAKOVIĆ I JOHNNY N. HOLST, Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju (NTNU ), Odeljenje za energetiku i procesnu tehniku, Trondhajm, Norveška