Vajshauptov gorionik velike snage

Cold Chain

Uprkos kompaktnoj izvedbi, svi delovi, kao što su mešalište, vazdušne klapne, digitalni programski sklop smešteni su na pristupačno mesto. Mešalište goriva i vazduha standardne dužine može se u unutrašnjosti kućišta postaviti u servisni položaj, a da se ne mora vaditi. Celokupno vađenje dužeg mešališta (do 1100 mm dužine plamene cevi) moguće je kroz kućište gorionika.

Digitalno programsko upravljanje poznatim programskim sklopom W-FM200 vodi računa o optimalnim vrednostima sagorevanja uz lako rukovanje. Ugrađeni konektori omogućavaju daljinski prenos svih potrebnih informacija i naloga za upravljanje do nadređenog (vodećeg) sistema. Po potrebi se može instalirati daljinsko upravljanje, daljinski nadzor i daljinska dijagnoza.

Motor snage 47 kW omogućava primenu na modernim ložištima, jer pripadajući ventilator može savladati vrlo velike otpore u ložištu do 30 mbara, dok buka ostaje ispod 100 dB(A), prema ISO 4871.

Na gorionicima na gas se u obimu isporuke do dimenzija DN125 primenjuju elektromagnetni ventili za gas, dok su iznad DN125 u primeni elektromotorni ventili za gas. Automatska kontrola nepropusnosti ventila spada u serijsku opremu. Uz to, kao dodatno osiguranje u serijskoj opremi, jeste i nadzor najnižeg i najvišeg radnog pritiska kojim se osigurava stabilnost i pouzdanost rada. Prilikom podešavanja gorionika, udeo CO ne bi trebalo u da prelazi 50 ppm u radu. Zato se pri pravilnom prilagođavanju na ložište gasni gorionik prema EN 676 svrstava u razred emisija 3, dok se kombinovani gorionici na EL lož-ulje svrstavaju prema EN 267 u razred emisija 2. Puštanje u rad WKmono 80 se izvodi razumljivim i kroz izbornik vođenim programom puštanja u rad.

Pored mešališta, isporučuju se mnoge već poznate komponente iz, do sada, dokazanog programa gorionika WK. Zanimljiv detalj je i to da su mere otvora za montažu na generator toplote identične gorioniku WK80. Na taj način su date prednosti instalaterima postrojenja i korisnicima, za ekonomičnu nabavku rezervnih delova i osiguranju na magacinu, kao i kroz školovanje i servisiranje.