Prvo mesto u kategoriji Automation Awards 2015

Cold Chain

IMC predstavlja kontrolu položaja, brzine i ubrzanja. Za složene zadatke koji uključuju frekventni pretvarač, do sada je korisniku bio potreban i odgovarajući (interni ili eksterni) modul za kontrolu kretanja ili enkoder za preciznu kontrolu pogona. Zahvaljujući IMC-u to više nije slučaj: VLT Automation Drive FC 302 se može koristiti za pokretanje aplikacija za pozicioniranje bez potrebe za dodatnim modulima. Isto važi i za aplikacije za sinhronizaciju – parametri se jednostavno unesu u pretvarač umesto kupovine (skupe) servo tehnologije i programiranja koje oduzima dosta vremena.

Detaljnije...