Школски фестивал климатизације и грејања Србије

Tehnička škola

У Великом амфитеатру Школе инжењери неких од ових фирми одржаће презентације које ће указати на најзначајније новине у овoј области у свету и код нас.

У оквиру фестивала биће одржано и Републичко такмичење ученика образовног профила механичар грејне и расхладне технике. Сврха такмичења је упоређивање, размена искустава и постицање ученика и њихових наставника у преношењу, стицању и презентаовању знања, вештина и способности у подручју машинске енергетике и термотехнике, ради унапређивања занимања и васпитно-образовног рада у струци. На штандовима учесника фестивала у великом холу Школе посетиоци ће моћи да добију сва потребна објашњења и моћи ће, чак, да рукују оним што је безбедно или погодно за то.

У склопу манифестације биће одржан и турнир у малом фудбалу основних школа, где ће школски тимови бити у дресовима великих фирми, наших гостију.

Позвали смо и представнике Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарствa за енергетику, развој и заштиту животне средине,Заводa за унапређивање образовања и васпитања, Машинског факултета, Друштва инжењера и техничара за климатизацију грејање и хлађење, Привредне коморе, Града, Општине, медија итд...

Имајући у виду све већи значај ове области последњих година (и деценија), а у условима неадекватног присуства ове врсте образовања у нашем образовном систему на средњошколском нивоу, одлучили смо пре неколико година, уз сагласност Заједнице машинских школа да организујемо овај Феастивал. Не треба посебно наглашавати, имајући у виду глобалне природне и вештачке промене које се дешавају, значај прилагођавања услова живота и рада у просторима у којима људи бораве, као ни значај очувања животне средине, енергетске ефикасности и других аспеката везаних за ову област. Велике инфраструктурне активности наше земље као што су изградња нових енеретских система, испуњавање услова разних међудржавних споразума и протокола, којима, уколико желимо ефикасан и успешан рад, морамо поћи у сусрет, образовавши кадрове који ће бити у стању да преузму послове и одговорности у овим областима, сусрећући се са најмодернијим технологијама и знањима. Све то нас обавезује да у наредном периоду у овим областима дамо свој максимум.

Отварање фестивала је предвиђено за 10 часова.

Била би нам велика част посетите наш фестивал са својим сарадницима и тако оснажите велике напоре наше школе да допринесе развоју просветне струке у овим областима технике и укаже на неопходни правац развоја спреге између производне привреде и њој потребног адекватног образовања.

Агенда

10:00 – 10:15

Велики амфитеатар Уводни део – Отварање фестивала

10:15 – 10:30 HERZ – Арматура за грејање и хлађење (радијаторска и подстанична), дипл. инг . Синиша Ђурђић
10:30 – 10:45 BOSCH – Новитети у гасној техници и регулацији дипл. инг . Бојан Гитарић
 10:45 – 11:00  WILO – Пумпе и пумпна техника у грејној инсталацији (врсте пумпи, избор и начин функционисања,) дипл. инг . Владo Васиљевић
 11:00 – 11:15 Пауза за освежење
 11:15 – 11:30  LG Electronics – Kућни клима уређаји – инвертери (Уређаји за контролу , избор рада грејање-хлађење , собни сензор температуре ) дипл. инг Ненад Чрнила 
11:30 – 11:45 TOP COMPANY - Геотермалне топлотне пумпе IDM (предности, принцип функционисања, компоненте) дипл. инг . Владан Ђурђевић
11:45 – 12:00 REHAU – Панелни системи грејања и хлађења дипл. инг . Дарко Аљиновић
12:15 – 14:15 Централни хол Презентације уз демонстрацију начина функционисања опреме и уређаја за грејање и хлађење (HERZ, BOSCH, LG Electronics, Wilo, REHAU, TOP COMPANY, CALEFFI, DELTA TERM, DAIKIN, STEELSOFT, GRUNDFOS, VAILLANT, REMS , ETAŽ, ОПРЕМА И ИНСТАЛАЦИЈЕ, ТШ Нови Београд) 
12:30 – 14:00 Школско двориште BOSCH и REMS (презентације уз демонстрацију начина функционисања алата за уградњу и одржавање опреме и уређаја за грејање и хлађење)
14:30 Професорски клуб Пригодни коктел за учеснике и госте фестивала