Distinguished Lecturer Seminar

ASHRAE Distinguished Lectureres Program 

ASHRAE-Danube Chapter’s Technology Transfer Committee in cooperation with the Serbian HVAC Society KGH – SMEITS, and Serbian Academy of Engineering Sciences

 

Distinguished Lecturer Cleanrooms Seminar
Friday 28th of April, 2017
Civil Engineering Faculty, Ceremonial Hall
Kralјa Aleksandra str. 73, Belgrade
starting from 11.00 a. m.

  

Lecturer 

Wei Sun
MSME, P.E. and MSAE, President Engsysco, Inc. 
An Arbor, Ann Arbor, MI United States


Програм истакнутих предавача ASHRAE-а започет је 1996-97. године са циљем да члановима својих огранака широм света пружи прилику да чују предавања истакнутих чланова ASHRAE-а. Теме предавања су пажљиво одабране и примерене публици у одређеном региону. Програмом руководи Комитет за трансфер технологија огранка.

Комитет за трансфер технологија Дунавског огранка ASHRAE-а, у сарадњи са Друштвом за КГХ Србије, Академијом инжењерских наука Србије и уз подршку Инжењерске коморе Србије, 28. априла 2017. године у Београд је позвао г. Wei Sun-a, који је у Свечаној сали Грађевинског факултета у Београду одржао семинар о чистим собама.

Проф. др Братислав Благојевић

Г. Wei Sun

 Г. Раде Ђукановић 

У складу са ASHRAE-овим правилима, овакав скуп отвара председник Комитета за трансфер технологија огранка, па је семинар отворио проф. др Братислав Благојевић, који ту функцију има у Дунавском огранку ASHRAE-а. Укратко је представио СМЕИТС, Друштво за КГХ и Дунавски огранак и најавио г. Sun-a.

У првом предавању под насловом Чисте собе и системи за КГХ – основе пројектовања, Пројектовање система за КГХ у просторијама са контролом узрочника инфекције у ваздуху у здравственим установама г. Wei Sun је говорио о основама пројектовања чистих соба и система за КГХ. Предавање је обухватило дефиницију и класификацију чистих соба, стандарде за чисте собе, честица у ваздуху, молекуларне контаминације у ваздуху, микробиолошку контаминацију, изворе настајања честица, количину ваздушног струјања, брзину, обрасце струјања, пројектовање ваздушне коморе и система под притиском, КГХ, водоводне инсталације, заштиту од пожара и процесне системе. Било је речи и о уређајима и опреми у чистој соби, архитектонско-грађевинским материјалима, поступцима чишћења, стандардима за испитивање, трошковима конструисања и симулације.

Затим је на реду била тема Пројектовање система за КГХ у просторијама са контролом узрочника инфекције у ваздуху у здравственим установама. Аутор је прво изнео смернице и стандарде пројектовања здравствених установа у САД, а затим је говорио о типичним просторијама са контролисаном средином, као што су операциона сала, соба за изолацију инфективних болесника, соба за болеснике са компромитованим имуним системом (“стерилна соба”) и соба за интензивну негу болесника. Говорио је о архитектонским решењима, регулацијом температуре и влажности, захтевима за вентилацију, системима за обраду ваздуха, дијаграмима тока, опремом под притиском, филтрацијом и обрадом ултравиолетним зрацима, као и контролом микробиолошке контаминације у води итд.

Након паузе за освежење, уследиле су следеће теме: Основе пројектовања система за КГХ у лабораторијама, Пројектовање система за регулацију и мерење притиска у просторији, и Очување енергије вентилатора у чистим собама, моделирање и контрола протока ваздуха.

Позиву организатора одазвао се и г. Раде Ђукановић, из из Београда, први српски инжењер са сертификатом ASHRAE BEAP. Он је учесницима представио ASHRAE-ову међународну сертификацију за следеће специјалистичке профиле.

– ASHRAE BEAP (Building energy assessment professional) – за енергетске прегледе система и објекта, сертификацију постојећих објеката по систему енергетског коефицијента;

– ASHRAE BEMP (Building energy modelling professional) – за енергетско моделовање система и објекта, сертификацију нових објеката po систему енергетског коефицијента;

– ASHRAE CPMP (Commissioning process management professional) – менаџмент процеса пуштања у рад. То је нова дисциплина која подразумева процес контроле квалитета пројекта и задатих пројектних параметара током целокупнонг процеса – од изградње објекта до његовог пуштања у рад;

– ASHRAE HFDP (Health facilities design professional) – специјалиста за пројектовање болница;

– ASHRAE HPBDP (High performance buildings professional) – специјалиста за зграде посебних намена;

– ASHRAE OPMP (Operational process management professional) – специјалиста за текуће и инвестиционо одржавање објеката.

У складу са правилима Програма истакнутих предавача ASHRAE-а, сви учесници су попунили посебан образац и оценили предавања и предавача

Презентације изложених предавања можете преузети овде.

• Чисте собе и системи за КГХ – основе пројектовања, Пројектовање система за КГХ у просторијама са контролом узрочника инфекције у ваздуху у здравственим установама.

• Пројектовање система за КГХ у просторијама са контролом узрочника инфекције у ваздуху у здравственим установама.

• Основе пројектовања система за КГХ у лабораторијама, Пројектовање система за регулацију и мерење притиска у просторији, и Очување енергије вентилатора у чистим собама, моделирање и контрола протока ваздуха.


Wei Sun, P.E., MSME, MSAE, President Engsysco, Inc.

Mr. Sun served as the Chairman of ASHRAE Technical Committee TC9.11 (Clean Spaces) from 2007-2010. Currently he serves as the Principal Author and leads over 30 co-authors in writing of “ASHRAE Cleanroom Design Guide” book which is expected to be published in 2013. He is also a member of ASHRAE Technical Committees TC9.10 (Laboratory Systems) and TC9.6 (Healthcare Facilities). In other leadership roles, he served as a Regional Vice Chair for ASHRAE Region V (Ohio, Indiana and Michigan) in 2008-2010, and President of ASHRAE Detroit Chapter in 2010-2011. Currently he serves as ASHRAE society CTTC committee Chair. He is also US IEST (Institute of Environmental Science and Technology) Working Group Chairman of WG-12 (Considerations of Cleanroom Design) and is in charge of the "Recommended Practices" 2012 edition.

Mr. Sun received his BSME from University of Shanghai for Science and Technology in China in 1985, and was accepted as a MSME student in Shanghai Jiao Tong University in 1987. In 1989, he was awarded with an academic scholarship from University of Kentucky and then received his MSAE degree from University of Kentucky in 1992. Since then Mr. Sun has been working in the US as a consulting engineer for 22 years in building mechanical systems design, HVAC&R consulting and research. He is a registered Professional Engineer in many states in the United States.

Prior to his current position as the President at Engsysco, Inc., he has worked for several national design firms in the US Midwest. He served as senior engineer, lead engineer, group leader, department head and has led the designs of many large and sophisticated cleanroom facilities, bio-safety laboratories, large hospitals, and high-profile high-rise buildings. In addition to his cleanroom, laboratory and hospital expertise, he has been serving as a Principal Investigator for many ASHRAE and governmental research projects, the research findings and recommendations have been published in ASHRAE Transactions, ASHRAE Journal, IEST Journal, Labs21 (DOE/EPA), CEC Research, etc. He has been invited to provide numerous technical speeches and training seminars in national and international conferences. Mr. Sun has been serving as the “USA HVAC&R Advisor” for Japan Air Conditioning, Heating & Refrigeration News (JARN) magazine since 2004. He also serves as a “USA Consultant” for the Ministry of Health of Malaysia for their standardization effort for healthcare facilities. Mr. Sun serves as a research program/proposals reviewer for NIOSH/CDC. In 2010 he served as the ASHRAE Society's "Technology Awards Judging Panel" Chair. Mr. Sun is the recipient of ASHRAE Dan Mills Award for Technology Transfer in 2006, and an ASHRAE Distinguished Lecturer (DL) since 2009, his current DL speech topics are listed here.

Prof. Bratislav Blagojević, Ph. D.,
ASHRAE-Danube Chapter’s Technology Transfer Committee President