Чланци пун текст

geotermalna

a) ANSI/CSA C448.0 – Projektovanje i instalacija sistema geotermalnih toplotnih pumpi – Opšte primene za sve sisteme;

b) ANSI/CSA C448.1 – Projektovanje i instalacija sistema geotermalnih toplotnih pumpi za komercijalne zgrade i zgrade institucija;

c) ANSI/CSA C448.2 – Projektovanje i instalacija sistema geotermalnih toplotnih pumpi za stambene i ostale manje zgrade;

d) ANSI/CSA C448.3 – Instalacija sistema vertikalnih geotermalnih toplotnih pumpi sa zatvorenom petljom;

e) ANSI/CSA C448.4 – Instalacija sistema horizontalnih geotermalnih toplotnih pumpi sa zatvorenom petljom;

f) ANSI/CSA C448.5 – Instalacija sistema toplotnih pumpi na površini vode (uključujući i potopljene razmenjivače);

g) ANSI/CSA C448.6 – Instalacija geotermalnih toplotnih pumpi sa otvorenom petljom;

h) ANSI/CSA C448.7 – Instalacija kolone stojećih bunarskih sistema toplotnih pumpi, i

i) ANSI/CSA C448.8 – Instalacija sistema toplotnih pumpi sa direktnom ekspanzijom.

ANSI/CSA C448.0 sadrži zahteve primenljive na bilo koji sistem pokriven serijom standarda ANSI/CSA C448. ANSI/CSA C448.2 postavlja alternativne zahteve za kuće i manje zgrade. Za sisteme koji spadaju u ANSI/CSA C448.2 mogu se poštovati ANSI/CAS C448.1 ili ANSI/CSA C448.2. Podzemni sistemi za skladištenje toplotne energije, obuhvaćeni ranijim izdanjima ovog standarda pod CSA C448.3, sada su izuzeti na osnovu UTS-specifične informacije koja je sada uključena u ANSI/CSA C448.0 i ANSI/CSA C448.1. Ova edicija uvodi zahteve za stojeće bunarske sisteme.

Grupa CSA se zahvaljuje National Ground Water Association, Westerville, iz Ohaja, SAD na dozvoli za korišćenje materijala iz ANSI/NGWA-01-14 (Standard za izgradnju bunara za vodu); kao i International Ground Source Heat Pump Association, Stillwater, iz Oklahome, SAD, na dozvoli za korišćenje materijala standarda IGSPHA Closed-Loop/Geothermal Heat Pump Systems Desing (izdanje 2013).

GreenCool

Kontrolni sistem je napravio italijanski Carel i sastoji se od mikroprocesora koji povezuje uređaj sa oblakom, što omogućava daljinsku kontrolu uređaja preko mobilnog telefona, čime se otvara mogućnost njegovog korišćenja kao dela velikih sistema u supermarketima

Helman veruje da taj uređaj može da radi u temperaturi sredine do 45 °C, što znači da je pogodan i za topliju klimu koja vlada na jugu Evrope. „Sa ovim kondenzatorom, mali biznis može priuštiti hlađenje bez ugrožavanja životne sredine“, rekao je Micael Antonson, tehnički i poslovni direktor u Green & Cool.

Potražnja za ovim uređajem je već visoka, i on će uskoro biti testiran u Švedskoj i Engleskoj. Očekuje se da će prodaja početi posle leta 2016. Green & Cool do kraja godine planira proizvodnju malih hladnjaka sa CO2, koji koriste dva kompresora u dvostepenom sistemu. Sistem je namenjen malim rashladnim sobama i imaće kapacitet od 2 kW do 3 kW.

Na sedmoj godišnjoj konferenciji ATMOsphere Europe bilo je oko 350 učesnika koji su govorili o novim tržišnim trendovima i razvoju proizvoda sa prirodnim rashladnim fluidima namenjenim raznim oblastima KGH.

Prioriteti

“Srbija je sebi kao cilj postavila da do 2020. poveća udeo obnovljivih izvora u proizvodnji energije poveća na 27 odsto. Do sada smo mnogo toga uradili, ali je ostalo još mnogo. Važno je i da se umesto gubljenja vremena na fraze i političke parole koje se koriste što u predizborne svrhe, što radi opravdavanja troškova raznih konferencija, treba preći na ozbiljan i koristan rad u ovim oblastima,” naveo je ministar Antić. Vlada Srbije je, naveo je ministar, pitanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energija razumela na taj način i napavila neke sigurne korake koji vode u pravom smeru. Antić je podsetio da je Srbija prva država Energetske zajednice koja je usvojila Treći energetski paket, da je uređen zakonodavni okvir za oblast obnovljivih izvora energije, a kao režultat toga da je u kratkom vremenskom roku Srbija dobila 63 megavata instalisane snage (najviše iz mini hidro-elektrana, solarnih elektrana, a manji iz vetroparkova).

“Do kraja ove godine počinje izgradnja velikih vetroparkova sa snagom preko 480 megavata. Novi vetroparkovi, kako je rekao, koji će se na mreži naći već krajem 2018. i početkom 2019. godine. U narednih par nedelja na mrežu će biti priključen i vetropark snage od 6,6 megavata,” najavio je Antić.

Ministar Antić je dodao i da je potencijal biomase u Srbiji oko 3,5 miliona tona ekvivalenta nafte ali da je veoma slabo iskorišćen. Namera Srbije je, nastavio je ministar, da se radi na daljoj uštedi energije, jer je samo tokom 2014. godine Srbija ostvarila uštede od 100.000 tona ekvivalenta nafte.

“Srbija je uvela i instituciju energetskog menadžmenta, sa idejom da se kod velikih potrošača podigne svest o potrebi pravljenja energetskog bilansa. Od ove godine svaka jedinica lokalne samouprave obavezna je da zaposli jednu osobu koji će se baviti samo tim poslom. Uloga te osobe je da kroz prepoznavanje slabih tačaka obezbedi da lokalna samouprava ne baca energiju. Doneli smo čvrsto odluku da nećemo da bacamo energiju,” istakao je Antić. Velike srpske energetske kompanije su, čulo se na skupu, shvatile da treba ulagati sredstva u povećanje energetske efikasnosti, a ministar Antić je naveo primer EPS koji veliku pažnju poklanja smanjenju potrošnje energije u sopstvenim pogonima a uz to je u poslednje tri godine uložio više od 200 miliona evra u izgradnju elektrofiltera u svojim termokapacitetima.

Ambasador Nemačke u Srbiji Aksel Ditman istakao je da su svi svesni da rezerve fosilnih goriva na zemlji nisu neiscrpne, a i da svi osećamo posledice klimatskih promena. On je naglasio da je neophodno da se na međunarodnom nivou zajednički deluje, jer klimatske promene se ne zaustavljanju na nacionalnim granicama.

“Energetska tranzicija Energiewende je odgovor Nemačke, a ona nije samo politički projekat, već projekat čiji je cilj da se u budućnosti obezbedi da snabdevanje energijom u Nemačkoj bude održivo i efikasno,” rekao je Ditman. Svaki napredak je, prema njegovim rečima, prvobitno povezan sa investicijama, pa tako i energetska tranzicija zahteva finansijsku, naučnu i ekonomsku k

orist. “Siguran sam da odgovorno, ekološko i održivo snabdevanje energijom nije samo naša dužnost u borbi protiv klimatskih promena, već pruža i ogromne ekonomske mogućnosti,” rekao je ambasador Ditman.

Zamenica ambasadora Holandije u Srbiji Mariel van Mitenburg rekla je da energetska efikanost zahteva više izvora i veću brigu o životnoj sredini i naglasila da je jačanje energetske efikasnosti prioritet holandskog predsedavanja EU. Stalni koordinator UN i predstavnik UNDP u Srbiji Irena Vojačkova-Solorano ukazala je na aktivnosti svetske organizacije u Srbiji u podršci na polju energetske efikasnosti.

Grejanje

Dobar primer je potrebna količina električne energije za cirkulaciju vode u sistemu.

Pogrešno je misliti da je manja potrošnja struje za cirkulaciju vode u kotlovima sa malim vodenim zapreminama. U stvari sasvim je suprotno. Razlog tome je veći otpor strujanju u uskim prolazima kotlova sa malom vodenom zapreminom i obezbeđenje minimalne cirkulacije kroz kotao, što zahteva i dodatnu pumpu. Iznenađujuće je koliko ova dodatna pumpa povećava troškove životnog ciklusa grejnog sistema. Osim što povećava troškove investicije, stvara i dodatni trošak održavanja.

Izvršeno je upoređenje troškova grejnih sistema u kojem je jedan sa niskotemperaturnim nekondezacionim kotlovima, sa po jednom kotlovskom i dve dodatne pumpe za grejne krugove, dok je drugi sistem sa kondenzacionim kotlovima sa samo dve pumpe grejnih krugova. Kondenzacioni kotlovi su skuplji, ali ušteda dodatnih eksploatacionih troškova od potrošnje električne energije kotlovskih pumpi dovodi do perioda isplativosti od dve godine u korist kondenzacionih kotlova.

Ne sme se zaboraviti ni da je potrebna zaštita hladnog kraja nekondenzacionih kotlova održavanjem tempreature povratne vode iznad min. 55°C, a to zahteva dodatne elemente u sistemu kao što su trokraki mešni ventil ili bajpas pumpa. Kod kondenzacionih kotlova što je niža temperatura povratne vode, intenzivnija je kondenzacija, tj. veće je iskorišćenje latentne toplote dimnih gasova.

Zbog niske temperature dimnih gasova mogu se koristiti jednoslojni dimnjaci koji ne treba da trpe velike temperature po površini, tako da se i tu može dodatno uštedeti.

Naravno, održavanje kotlova samo po sebi je veoma bitan faktor u životnom veku celog sistema. Kotlovi kojima se jednostavno i brzo pristupa, održavanje je brzo i efikasno što dovodi do smanjenja troškova životnog ciklusa kotla i grejnog sistema.

Analiza sistema

Prilikom analize osobina kotla treba sagledavati parametre u pogledu na ceo grejni sistem. Npr. često korišćena razlika temperature polaza i povrata od 10°C se može povećati na 20°C i tako dodatno smanjiti hidraulički otpor grejnog sistema što dovodi do dodatnih ušteda na pumpnim troškovima.

Ušteda regulacijom

Postizanje impresivnih stepena iskorišćenja i ušteda troškova je moguća sa dobro odabranom automatikom, koja se može priključiti na centralni nadzorni sistem objekta.

Važno je odabrati odgovarajuću automatiku radi postizanja optimalnih performansi sistema.

Uključivanje i isključivanje gorionika je kritično u slučaju kotlova. Svako uključenje je s jedne strane energetski gubitak, s druge strane povećava emisiju štetnih materija. Modulisani gorionici ne samo da smanjuju broj uključenja i isključenja već optimizuju kapacitet kotla prema toplotnim zahtevima potrošača.

Većina konvencionalnih kotlova može da moduliše kapacitet u odnosu 3:1, dok je kod kondenzacionih kotlova taj odnos 6:1, odnosno 12:1 u dupleks izvedbi, a to obezbeđuje veću fleksibilnost sistema i ujedno minimalizuje broj startova i zaustavljanja.

Prilikom ugradnje i puštanja u pogon kotla, kvalitet radova može biti od presudnog značaja po pogledu podešenih parametara rada grejnog sistema. Ukoliko puštanje u pogon ne vrši ovlašćeni servis proizvođača kotla, postoji mogućnost od manjeg kvaliteta izvedenih radova.

Uzimajući u obzir sve navedene aspekte, može se pričati o stvarnim eksploatacionim troškovima kotla i grejnog sistema. Pored stepena iskorišćenja bitno je uzeti u obzir i ostale aspekte i parametre grejnog sistema za što niže troškove životnog ciklusa grejnog sistema.

Tehnička škola

У Великом амфитеатру Школе инжењери неких од ових фирми одржаће презентације које ће указати на најзначајније новине у овoј области у свету и код нас.

У оквиру фестивала биће одржано и Републичко такмичење ученика образовног профила механичар грејне и расхладне технике. Сврха такмичења је упоређивање, размена искустава и постицање ученика и њихових наставника у преношењу, стицању и презентаовању знања, вештина и способности у подручју машинске енергетике и термотехнике, ради унапређивања занимања и васпитно-образовног рада у струци. На штандовима учесника фестивала у великом холу Школе посетиоци ће моћи да добију сва потребна објашњења и моћи ће, чак, да рукују оним што је безбедно или погодно за то.

У склопу манифестације биће одржан и турнир у малом фудбалу основних школа, где ће школски тимови бити у дресовима великих фирми, наших гостију.

Позвали смо и представнике Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарствa за енергетику, развој и заштиту животне средине,Заводa за унапређивање образовања и васпитања, Машинског факултета, Друштва инжењера и техничара за климатизацију грејање и хлађење, Привредне коморе, Града, Општине, медија итд...

Имајући у виду све већи значај ове области последњих година (и деценија), а у условима неадекватног присуства ове врсте образовања у нашем образовном систему на средњошколском нивоу, одлучили смо пре неколико година, уз сагласност Заједнице машинских школа да организујемо овај Феастивал. Не треба посебно наглашавати, имајући у виду глобалне природне и вештачке промене које се дешавају, значај прилагођавања услова живота и рада у просторима у којима људи бораве, као ни значај очувања животне средине, енергетске ефикасности и других аспеката везаних за ову област. Велике инфраструктурне активности наше земље као што су изградња нових енеретских система, испуњавање услова разних међудржавних споразума и протокола, којима, уколико желимо ефикасан и успешан рад, морамо поћи у сусрет, образовавши кадрове који ће бити у стању да преузму послове и одговорности у овим областима, сусрећући се са најмодернијим технологијама и знањима. Све то нас обавезује да у наредном периоду у овим областима дамо свој максимум.

Отварање фестивала је предвиђено за 10 часова.

Била би нам велика част посетите наш фестивал са својим сарадницима и тако оснажите велике напоре наше школе да допринесе развоју просветне струке у овим областима технике и укаже на неопходни правац развоја спреге између производне привреде и њој потребног адекватног образовања.

Агенда

10:00 – 10:15

Велики амфитеатар Уводни део – Отварање фестивала

10:15 – 10:30 HERZ – Арматура за грејање и хлађење (радијаторска и подстанична), дипл. инг . Синиша Ђурђић
10:30 – 10:45 BOSCH – Новитети у гасној техници и регулацији дипл. инг . Бојан Гитарић
 10:45 – 11:00  WILO – Пумпе и пумпна техника у грејној инсталацији (врсте пумпи, избор и начин функционисања,) дипл. инг . Владo Васиљевић
 11:00 – 11:15 Пауза за освежење
 11:15 – 11:30  LG Electronics – Kућни клима уређаји – инвертери (Уређаји за контролу , избор рада грејање-хлађење , собни сензор температуре ) дипл. инг Ненад Чрнила 
11:30 – 11:45 TOP COMPANY - Геотермалне топлотне пумпе IDM (предности, принцип функционисања, компоненте) дипл. инг . Владан Ђурђевић
11:45 – 12:00 REHAU – Панелни системи грејања и хлађења дипл. инг . Дарко Аљиновић
12:15 – 14:15 Централни хол Презентације уз демонстрацију начина функционисања опреме и уређаја за грејање и хлађење (HERZ, BOSCH, LG Electronics, Wilo, REHAU, TOP COMPANY, CALEFFI, DELTA TERM, DAIKIN, STEELSOFT, GRUNDFOS, VAILLANT, REMS , ETAŽ, ОПРЕМА И ИНСТАЛАЦИЈЕ, ТШ Нови Београд) 
12:30 – 14:00 Школско двориште BOSCH и REMS (презентације уз демонстрацију начина функционисања алата за уградњу и одржавање опреме и уређаја за грејање и хлађење)
14:30 Професорски клуб Пригодни коктел за учеснике и госте фестивала