Почетна

Педесет пети Међународни конгрес и изложба о КГХ одржаће се 11–13. децембра у Хали 4 Београдског сајма.

Међународни конгрес и изложба о КГХ је редовни годишњи скуп са дугом традицијом који окупља стручњаке, инжењере, истраживаче, произвођаче опреме и друге професионалце из Републике Србије и света који се баве енергетским системима у зградама, градовима и индустрији, а пре свега системима грејања, хлађења и климатизације.

Током конгреса и изложбе, учесници имају прилику да се упознају са најновијим технологијама, иновацијама и будућим правцима развоја у термотехници, као и да прошире своја познанства и размене знања и искуства са експертима из области КГХ. Неке од најактуелнијих тема о којима ће се говорити су употреба система са обновљивим изворима енергије у високо ефикасним зградама у циљу постизања nZEB и ZEB, реновирање постојећих зграда, уз посебну пажњу посвећену повећању енергетске ефикасности, заштити животне и радне средине, економском утицају и одрживости.

Главне теме конгреса су:

 • – Системи за КГХ и опрема система за КГХ
 • – Расхладна техника и расхладни флуиди
 • – Зграде високих енергетских својстава – пут ка нултим емисијама GSESB, nZEB и декарбонизација, унапређење енергетских својстава постојећих зграда
 • – Снабдевање градова топлотном енергијом
 • – Квалитет унутрашње средине (IEQ) у зградама
 • – Законска регулатива, стандарди, примери добре праксе
 • – Аутоматско управљање у системима KGH паметних зграда

Позивамо ауторе да узму активно учешће у овом скупу, без обзира на њихову истраживачку област или професионално опредељење.

Датуми и рокови

 • – Пријава апстракта рада на страни https://bit.ly/3NeOO1S 20. jun 2024.
 • – Обавештење о прихватању апстракта 15. јул 2024.
 • – Рок за доставу радова 31. јул 2024.
 • – Обавештење о прихватању рада или потреби за исправкама 20. август 2024.
 • – Обавештење да је рад уврштен у програм 31. август 2024.
 • – Рок за достављање ПП презентације 20. новембар 2024.

Пријава треба да садржи наслов, име аутора за комуникацију са електронском адресом, институцијом и кратком биографијом, имена осталих аутора (уколико их има) и њихове институције, текст апстракта до 500 речи и кључне речи.

Зборник радова ће добити свој ISBN и биће објављен на сајту www.izdanja.smeits.rs. Оригинални радови могу добити DOI број.