Seminari Q-Expert

              

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), i Q-Expert Consulting, u saradnji sa Fondacijom za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE), organizuju dva seminara i jedan kurs.


 

Seminar 1

5–6. mart 2018.

Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015, sa praktičnim primerima izrade novih procedura i studijom slučaja, po ceni od 36.000 dinara sa uključenim PDV. Cena sa popustom za članove SMEITS-a i Inženjerske komore Srbije 28.800 dinara sa uključenim PDV.

Program seminara i prijava

Kurs za interne proveravače

7–8. mart 2018.

Kurs za interne proveravače: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001; ISO/IEC 17025; ISO/IEC 17020; ISO/IEC 27001; HACCP; ISO 13485 i drugi standardi, po ceni od 24.000 dinara sa uključenim PDV. Cena sa popustom za članove SMEITS-a i Inženjerske komore Srbije 19.200 dinara sa uključenim PDV.

Program kursa i prijava

Seminar 2

9. mart 2018.

Prikaz i tumačenje standarda ISO 14001:2015, sa praktičnim primerom izrade procedure po ceni od 15.000 dinara sa uključenim PDV. Cena sa popustom za članove SMEITS-a i Inženjerske komore Srbije 12.000 dinara sa uključenim PDV.

Program seminara i prijava