Вести

Cold Chain

Господин Слободан Пејковић, председник Техничког комитета за расхладну технику, топлотне пумпе и енергетску ефикасност Друштва за КГХ, заказао је састанак Комитета за 14. април у 17 часова у малој сали на трећем спрату Улица кнеза Милоша 7а/III.

Позив је упутио фирмама које се баве хлађењем и климатизацијом и очекује се да из сваке фирме присуствује највише два представника. Истовремено је замолио колегинице и колеге који ће присуствовати састанку да провере да ли су обновили чланство у Друштву за КГХ.

Дневни ред 

1. Рад Комитета у 2015. години.

2. Израда програма рада за 2016. годину.

3. Припреме за 47. конгрес и изложбу о КГХ и UNEP-ов састанак ЕCА мреже који ће се одржати у време 47. конгреса.

4. Припрема програма Форума на 47. конгресу о КГХ.

5. Упознавање са уредбама које се односе на технику хлађења.

6. Израда програма обуке руковалаца расхладним инсталацијама са природним расхладним средствима.

7. Обука сервисних техничара.

8. Подмлађивање чланства Комитета.

9. Разно.

Предлоге допуна дневног реда можете послати на office(a)smeits.rs

Cold Chain
Vaillant
Biogas