ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) највеће је светско удружење струке КГХ. Чланови Друштва за КГХ активно учествују у раду овог удружења и захваљујући њиховом угледу и ангажовању, библиотека Друштва за КГХ бесплатно добија "ASHRAE Journal", као и стандарде ASHRAE-a. Председник ASHRAE сваке године учествује у раду конгреса о КГХ.

ASHRAE Danube ChapterДунавски огранак Америчког друштва инжењера за грејање, хлађење и климатизацију (ASHRAE) за подунавске земље (ASHRAE Danube Chapter) основан је априла 2005. године у Темишвару на иницијативу чланова ASHRAE из Румуније и Србије. Огранак данас има преко 160 активних чланова ASHRAE из Чешке Републике, Словачке, Аустрије, Мађарске, Румуније, Бугарске, Словеније, Хрватске, Србије, Македоније и Албаније, али и регистроване чланове из Пољске, Немачке, Данске, Италије и САД.

Дунавски огранак обухвата популацију од близу 100 милиона становника и 1/5 територије Европе. Седиште сталног секретаријата Дунавског огранка је у Темишвару.


Chapter Officers and Members of Mandatory Standing Committees 2017 – 2018

Board of Governors

 • President – Prof. Branislav Todorović (Serbia)
 • President-Elect – Prof. Serban Alexandru (Romania)
 • Vice President – Mr. Živojin Perišić (Serbia)
 • Secretary – Ioan Silviu Dobosi, Ph.D. (Romania)
 • Treasurer  – Prof. Peter Novak

BOG Members

 • Prof. Florea Chiriac (Romania)
 • Prof. Zoltan Magyar (Hungary)
 • Prof. Liviu Drughean (Romania)

Chapter Nominating Committee

 • Chair – Mr. Živojin Perišić (Serbia)
 • Member 1 – Prof. Florea Chiriac (Romania)
 • Member 2 – Prof. Zoltan Magyar (Hungary)

CRC/ARC Action Committee

 • Chair – Prof. Alexandru Şerban (Romania)
 • Member 1 – Mr. Zoran Stajić (Serbia)
 • Member 2 – Prof. Graţiela Ţârlea (Romania)

Student Activities Committee

 • Chair – Prof. Aleksandar Anđelković (Serbia)
 • Member 1 – Prof. Gabriel Nastasse (Romania)
 • Member 2 – Prof. Uroš Milovančević (Serbia)
 • Member 3 – Prof. Sandro Nižetić (Croaţia)
 • Member 4 – Marta Szabo (Hungary)

Membership Promotion Committee * (each country may have its representative)

 • Chair  – Mr Marko Ignjatović (Serbia)
 • Member 1  – Mr. Dietmar Steindl (Austria)
 • Member 2  – Mr. Miroslav Bratanov (Bulgaria)
 • Member 3  – Prof. Tea Žakula (Croatia)
 • Member 4  – Mr. Miloš Lain (Czech Republic)
 • Member 5  – Prof. Lajos Barna (Hungaria)
 • Member 6  – Mr. Jordan Stoev (Macedonia)
 • Member 7  – Prof. Tamara Bajc (Serbia)
 • Member 8  – Mr. Vasile Varzaru (Romania)
 • Member 9  – Prof. Peter Novak (Slovenia)
 • Member 10  – Prof. Dusan Petras (Slovakia)

Research Promotion Committee

 • Chair – Prof. Anica Ilie (Romania)
 • Member 1 – Prof. Ioan Sarbu (Romania)
 • Member 2 – Mr Mirko Stojiljković (Serbia)
 • Member 3 – Prof. Branimir Pavković (Croaţia)
 • Member 4 – Prof. Peter Novak (Slovenia)

Grassroots Government Activities Committee *(each country may have its representative)

 • Chair – Prof. Marija S. Todorović (Serbia)
 • Member 1 – Mr. Ochsner Karl (Austria)
 • Member 2 – Mrs. Stoeva Blagodatka Angelova (Bulgaria)
 • Member 3 – Prof. Tonko Ćurko (Croatia)
 • Member 4  – Prof. Karel Kabele (Czech Republic)
 • Member 5  – Mr. Zoran Dodic (Hungary)
 • Member 6 – Mr. Dejan Ralev (Macedonia)
 • Member 7 – Mr. Ranko Božović (Serbia)
 • Member 8 – Prof. Vincenc Butala (Slovenia)

Chapter Technology Transfer Committee

 • Chair – Prof. Bratislav Blagojević (Serbia)
 • Member 1 – Prof. Cornel Muntea (Romania)
 • Member 2 – Prof. Risto Ciconkov (Macedonia)
 • Member 3 – Mr Marko Ignjatović (Serbia) *(as Membership Promotion Committee Chair)
 • Member 4 – Prof. Robert Gavriliuc (Romania) *(as YEA Committee Chair)

Historical Committee

 • Chair – Prof. Adrian Retezan (Romania)
 • Member 1 – Prof. Ioan Boian (Romania)
 • Member 2 – Prof. Bratislav Blagojević (Serbia)
 • Member 3 – Ioan Silviu Dobosi, Ph.D. (Romania)
 • Member 4 – Prof. Liviu Dumitrescu (Romania)

YEA Committee (YAE - Young Engineers in ASHRAE)

 • Chair – Prof. Robert Gavriliuc (Romania)
 • Member 1 – Mr. Mirko Đačić (Serbia)
 • Member 2 – Mr. David Stojko (Slovenia)
 • Member 3 – Mr. Borislav Stankov (Bulgaria)
 • Member 4 – Mr. Pavol Klimek (Czech Republic)

Student Branch Advisor* (SBA)

 • Prof. Danijela Nikolić (University of Kragujevac, Serbia)
 • Prof. Aleksandar Anđelković (University of Novi Sad, Serbia)
 • Prof. Bratislav Blagojević (University of Niš, Serbia)
 • Prof. Tamara Bajc (University of Belgrade, Serbia)
 • Prof. Graţiela Ţârlea (University of Bucarest, Romania)
 • Prof. Sandro Nižetić (University of Split, Croaţia)
 • Prof. Tea Žakula (University of Zagreb, Croatia)
 • Prof. Zoltan Magyar (University of Budapest, Hungary)

* According to latest “ASHRAE Manual for Chapter Operation”

 


Овогодишњи, јубиларни, састанак Дунавског огранка ASHRAE одржан је у Темишвару 24. априла 2015. године и био је посвећен десетој госишњици од оснивања (Темишвар, 8. април 2005). Састанку је председавала проф. Марија С. Тодоровић, актуелни председник огранка.

У првом – техничком делу годишњег састанка своје радове су саопштили проф. Золтан Мађар (Zoltan Magyar), са Универзитета у Будимпешти, и проф. Ливиу Драгеан (Liviu Drughean), са Универзитета у Букурешту.

Рад проф. Мађара односио се на енергетски ефикасно реновирање пословних објеката, док је проф. Драгеан приказао постројење са топлотном пумпом за једну пасивну зграду са различитим садржајима.

Други и завршни део састанка био је посвећен извештају о раду у протеклом периоду и избору руководећих људи и чланова техничких комитета Дунавског огранка ASHRAE за наредни мандатни период (2015/2016. годину).

Извештај о раду Дунавског огранка ASHRAE у протеклој години поднела је актуелна председница, проф. Марија С.Тодоровић, из Београда, са посебним освртом на делатност и успешно ангажовање студената на такмичењима у оквиру ASHRAE-а и REHVA-е, и најавила организовање новог (шестог) студентског огранка на Универзитету у Сплиту (Хрватска) чији је ментор проф. Бранислав Тодоровић, актуелни председник Комитета за студенске активности.

Проф. Марија С.Тодоровић, председник Дунавског огранка, подноси извештај о раду

Затим је о иницијативи и процесу оснивања огранка говорио један од иницијатора и први председник огранка, проф. Флореа Киријак (Florea Chiriac), (за више детаља погледајте часопис „КГХ“ бр. 3/2014: Поводом оснивања Турског огранка ASHRAE-а), док је секретар, др. Иоан Силвиу Добоши (Ioan Silviu Doboşi), сликом и речју подсетио присутне на значајне моменте у протеклих 10 година рада Дунавског огранка ASHRAE.

Затим је нови изабрани председник за 2015/2016, годину, проф. Драгеан, предао захвалницу ASHRAE-а професорки Тодоровић за уложен рад и ангажовање за време њеног мандата (2014/2015).

Предаја дужности новом председнику проф. Драгеану извршена је ритуалном примопредајом председничког чекића.

Јубиларни састанак Дунавског огранка у Темишвару завршио се избором руководећих људи и чланова за наредни мандатни период и традиционалним заједничким фотографисањем учесника.

Учесници састанка у Темишвару

Дружење и евоцирање успомена продужено је у пријатној и опуштеној атмосфери на заједничкој вечери учесника састанка.

Бранислав Тодоровић, Florea Chiriac и Liviu Drughean на заједничкој вечери

За руководеће људе Дунавског огранка ASHRAE-а за 2015/2016. годину изабрани су:

 • – председник: Liviu Drughean (Румунија);
 • – председник за следећи мандат: Zoltan Magyar (Мађарска);
 • – потпредседник: Живојин Перишић (Београд, Србија);
 • – секретар: Ioan Silviu Doboşi (Румунија);
 • – благајник: Serban Alexandru (Румунија);
 • – чланови Управног одбора (Board of Governors): Florea Chiriac (Румунија), Марија С.Тодоровић (Србија), Gratiela Tarlea (Румунија).

Чланови ASHRAE-а из Србије и чланови техничких комитета су:

 • – Живојин Перишић (Београд) за председника Комитета за именовања (Chapter Nominating Committee);
 • – Зоран Стајић (Београд) за члана Комитета за регионалну сарадњу (CRC/ARC Action Committee);
 • – Бранислав Тодоровић (Београд) за члана председника Комитета за студентске активности (Student Activities Committee);
 • – Марко Игњатовић (Ниш) за председника Комитета за промоцију чланства (Membership Promotion Committee) и Тамара Бајц за члана из Србије;
 • – Милорад Бојић (Крагујевац) за члана Комитета за промоцију истраживања (Research Promotion Committee);
 • – Александар Анђелковић (Нови Сад) за члана Комитета за сарадњу са државним органима (Grassroots Goverment Activities Committee);
 • – Братислав Благојевић (Ниш) за председника Комитета за трансфер технологије (Chapter Technology Transfer Committee), и члана Историјског комитета (Historical Committee);
 • – Марија С.Тодоровић (Београд) за председника Комитета за младе инжењере у ASHRAE-у (Young Engineers in ASHRAE -YEA Committee) и
 • – Новак Николић (Крагујевац) за члана Комитета за младе инжењере у ASHRAE-у.

Ж. Перишић