rehva

Сарадња Друштва за КГХ, основаног 1970. године, са највећим и најважнијим асоцијацијама КГХ струке у свету – IIR-ом, ASHRAE-ом и REHVA-ом, почиње практично од оснивања Друштва. Са најстаријом – IIR-ом (основаним 1908. године), Друштво је наследило сарадњу од Савеза инжењера Србије тридесетих година прошлог века, док је ASHRAE-у Друштво приступило у својству придруженог члана почетком 70-тих година.

Са REHVA-ом је сарадња почела одмах после придруживања ASHRAE-у, да би већ 1977. године Друштво било домаћин Годишње конференције REHVA-е, која је тада у чланству имала 24 национална удружења (данас их има 26, са преко 100.000 чланова).

За близу 40 година блиске и значајне сарадње, у којој је REHVA на више начина доприносила концепцији и садржају рада Друштва, важно је нагласити да су и Друштво, а посебно његов оснивач и дугогодишњи (и данашњи) председник, проф. др Бранислав Тодоровић – много допринели развоју и угледу REHVA-е.

Колега Тодоровић је, као цењени педагог и стручњак, својим залагањем на остварењу обимног програма те организације заслужио једногласан избор за њеног председника 1987, са пуним двогодишњим мандатом.

У неколико важних REHVA-иних комитета, преко којих се одвијају значајне међународне стручне активности те организације, проф. Тодоровићу се придружила и његова супруга, проф. др Марија Тодоровић, која је данас такође након више година непрекидног вредног ангажовања, иницијатор и реализатор многих значајних задатака и акција, са запаженим резултатима.

Хроника догађаја и вредних резултата сарадње REHVA-е и Друштва је веома богата и сигурно заслужује темељну анализу и подсећање – много опширније и документованије од овее кратке најаве још једног важног сусрета наших стручњака са угледним европским колегама на 46 конгресу.

О састанку УО REHVA-е и учешћу његових чланова на нашем конгресу биће свакако више речи након конгреса. Уверени смо да ће им боравак у Београду бити пријатан као увек до сада.

Управни одбор REHVA-e

  • • Проф. др Stefano P. Corgnati, председник, председник Комитета за награде
  • • Frank Hovorka, благајник, председник Комитета за издаваштво и маркетинг
  • • Др Atze Boerstra ir., потпредседник, председник Комитета за спонзоре
  • • Проф. др Manuel Gameiro da Silva, потпредседник, председник Комитета за обуку и тренинге
  • • Проф. др Jarek Kurnitski, потпредседник, председник Комитета за технологију и истраживање
  • • Milos Lain, потпредседник
  • • Проф. др Catalin Lungu, потпредседник