Плакета "КГХ"

PlaketaПлакета "КГХ" представља највеће признање у струци КГХ и пратећим областима које часопис "КГХ" додељује појединцима који својим вишегодишњим радом у струци КГХ остваре изузетне резултате у производњи, пројектовању, одржавању и унапређењу, научном истраживању, образовању и сл.Плакета се може доделити истом лицу само једном. Плакета "КГХ" додељује се почев од 1979. године, када је и установљена поводом јубиларног Десетог семинара о грејању, хлађењу и климатизацији.Плакета "КГХ" је метална пречника 10 цм постављена на дрвеној подлози величине 17 x 20 цм, на којој се налази и метална плочица са угравираним надписом:"Н.Н.-у у знак признања за изванредан допринос струци КГХ – часопис "КГХ"Плакета се додељује са урамљеним писменом чији је текст истоветан са текстом на плочици плакете. 

Добитници Плакете "КГХ" за 2018. годину:

1. Небојша Ражић

2. Милан Ивковић

Добитници Плакете "КГХ" за 2017. годину:

1. Саша Јовић

2. Ристо Цицонков

3. Дамир Жилић

4. Зорица Војиновић

Добитници Плакете "КГХ" за 2016. годину:

1. Миодраг Месаровић

2. Рајко Јанковић

3. Герт Нилсен

 

Добитници Плакете "КГХ" за 2015. годину:

1. Душан Гвозденац (Нови Сад)

2. Мирослав Ламбић (Београд)

3. Миодраг Вучевић (Београд)

4. Милица Милинковић-Ђапа (Београд)

Добитници Плакете "КГХ" за 2014. годину:

1. Зоран Крахтис (Београд)

2. Александар Јевтић (Београд)

3. Милош Косовац (Београд)

4. Jan Boone (Белгија)

5. Alexander Cohr Pachai (Данска)

6. Didier Coulomb (Француска)  

Добитници Плакете "КГХ" за 2013. годину:

1. Ioan Silviu Doboši (Румунија)

2. Adrian Retezan (Румунија)

3. Florea Chiriac (Румунија)

4. Trox Austria GmbH (представништво, Београд)

5. Центар за грејање, климатизацију и соларну енергију (Крагујевац)

Добитници Плакете "КГХ" за 2012. годину:

1. Мирко Коматина (Београд)

2. Ранко Божовић (Београд)

3. Миле Шиљак (Крагујевац)

4. Мирослав Надашки (Нови Сад)

5. Halvart Koeppen (UNEP)

Добитник Плакете "КГХ" за 2011. годину:

1. Проф. др Душан Голубовић, Источно Сарајево

Појединци добитници Плакете "КГХ" од 1979. до 2010. године:

(сложенo по абецедном реду са годином додељивања у загради)

1. Антонић Небојша, Нови Сад (1984)

2. Бабић Милун, Крагујевац (2001)

3. Бајчетић Данило, Београд (1979)

4. Батинић Радивоје, Београд (1999)

5. Благојевић Братислав, Ниш (2009)

6. Богнер Мартин, Београд (1985)

7. Бојић Милорад, Крагујевац (2006)

8. Бошњаковић Фран (1980)

9. Бурић Иво, Београд (2007)

10. Цвејић Лазар, Београд (1979)

11. Чеперковић Станимир, Врњачка Бања (1987)

12. Чеперковић Загорка, Врњачка Бања (1987)

13. Ћировић Душан, Врњачка Бања (1987)

14. Ћурчић Слободан, Београд (2002)

15. Дуцкиновски Радован, Београд (2001)

16. Душмановић Младен, Београд (2006)

17. Џинић Бранислав, Београд (2006)

18. Ђајић Ненад, Београд (1995)

19. Ђаковић Бранислав, Београд (1983)

20. Ђенадић Јован, Београд (2005)

21. Ердеш Пал, Нови Сад (2009)

22. Еремић Милован, Елемир (2009)

23. Фангер П. О., Данска (2001)

24. Галебовић Милош, Београд (1982)

25. Голи Драго, Љубљана (1990)

26. Грегорка Душан, Љубљана (1979)

27. Хрњак Предраг, САД (2004)

28. Јанушевић Михајло, Београд (2002)

29. Јерговић Жељко, Београд (2010)

30. Јовановић Јован, Београд (2003)

31. Јовановић Љиљана, Београд (1998)

32. Кажић Ненад, Подгорица (2003)

33. Колин Иво, Загреб (1987)

34. Коси Франц, Београд (2008)

35. Коуд Виљем, САД (2001)

36. Кулић Емин, Сарајево (1983)

37. Лазић Станимир, Нови Сад (2006)

38. Маркоски Миле, Београд (1995)

39. Марковић Војислав, Београд (1981)

40. Милинчић Добросав, Београд (1981)

41. Милосављевић Бранислав - Бане, Београд (1998)

42. Млађеновић Милан, Београд (1983)

43. Момчиновић Драго, Сарајево (1983)

44. Новак Петер, Љубљана (1982)

45. Новаковић Војислав, Норвешка (2005)

46. Пажанин Јосип, Ријека (1990)

47. Пејковић Слободан, Београд (1998)

48. Перишић Живојин, Београд (1997)

49. Поповић Младен, Београд (1979)

50. Ритупер Рафаел, Љубљана (1986)

51. Риуицхи Осхима, Јапан (2002)

52. Савић Радмило, Београд (2009)

53. Симић Миодраг, Београд (2007)

54. Симончић Јошко, Београд (1979)

55. Слипчевић Борис, Загреб (1988)

56. Стајић Зоран, Београд (2007)

57. Станојчић Славољуб, Београд (2000)

58. Стефановић Александар, Београд (1996)

59. Стјепановић Слободан, Београд (2008)

60. Шамшаловић Драгомир, Београд (1996)

61. Шамшаловић Стеван, Београд (1982)

62. Шел Јован, Нови Сад (1979)

63. Шрам Алфред, Сарајево (1980)

64. Шрам Мирко, Загреб (1984)

65. Шварц Бисерка, Београд (2009)

66. Тифничевић Марјан, Сарајево (1985)

67. Тодоровић Бранислав, Београд (1982)

68. Тодоровић Марија, Београд (1996)

69. Тодоровић Маја, Београд (2010)

70. Тодоровић Миодраг, Пожаревац (2008)

71. Урошевић Милорад, Београд (1980)

72. Вањур Иштван, Нови Сад (2009)

73. Васиљевић Петар, Београд (2009)

74. Вичек Ладислав, Суботица (1987)

75. Виличић Иван, Загреб (1979)

76. Вороњец Димитрије, Београд (1997)

77. Вујић Сава, Београд (1982)

78. Здравковић Елизабета, Београд (1987)

79. Зовко Жарко, Ријека (1986)

80. Живковић Бранислав, Београд (1995)

81. Живковић Милован, Београд (2007)

Предузећа и установе добитници Плакете "КГХ" од 1979. до 2003. године

Напомена: од 2003. године предузећима се додељују медаље
(сложено по абецедном реду са годином додељивања у загради)

1. Carbodioxid, Бечеј (1988)

2. Ђуро Ђаковић, Славонски Брод (1979)

3. Феникс ББ, Ниш (1997)

4. Фригострој, Београд (1979)

5. Грађевинска управа ССНО, Београд (1990)

6. ИМП, Љубљана (1987)

7. Јанко Лисјак, Београд (1976)

8. ЈКП Београдске електране, Београд (1996)

9. Југострој, Београд (1996)

10. Лабораторија за огревално ин санитарно технико Факултете за стројништво, Љубљана (1979)

11. Монтажа, Београд (1999)

12. Монтер-монт, Загреб (1981)

13. МПГ КГХ, Београд (2000)

14. НИД, Параћин (1997)

15. Партнер инжењеринг, Београд (2003)

16. Пројектомонтажа, Београд (1990)

17. Рационализација енергије, Београд (1999)

18. Секција за огревање, вентилацијо ин климатизацијо Друштва СИТС из Марибора (1979)

19. Соко, Београд (1998)

20. Соко, Мостар (1980)

21. Термофриз, Сплит (1979)

22. Термоинжењеринг, Београд (1999)

23. Термомеханика, Сесвете (1985)

24. Traco, Београд (1997)

25. Творница парних котлова, Загреб (1985)

26. Униклима, Сарајево (1979)

27. Унионинвест, Сарајево (1983)

28. Влаховић, Нови Сад (1998)

29. Водотерма, Београд (1984)