Посебно признање

Признање за изузетан допринос развоју струке КГХ и дугогодишњу подршку конгресу о КГХ, 1970–2019.

Сагласно члану 11. став 1. тачка 9. Правилника о раду стручних друштава СМЕИТС‑а, након одлуке Управног одбора СМЕИТС‑а од 12. јула 2019, Управни одбор Друштва за КГХ је 8. октобра 2019. године одредио петочлану комисију за доделу једнократних признања поводом јубиларног Конгреса. Комисију су чинили Бранислав Тодоровић, председник и чланови: Братислав Благојевић, Милован Живковић, Слободан Пејковић и Жељко Јерговић.

Признање за изузетан допринос развоју струке КГХ и дугогодишњу подршку конгресу о КГХ, 1970–2019.

• Darryl Boyce, ASHRAE

• Frank Hovorka, REHVA

• Didier Coulomb, IIR

• Halvart Koeppen, UN Environment

• Проф. Радивоје Митровић, Машински факултет, Београд

• Проф. Ненад Т. Павловић, Машински факултет, Ниш

• Проф. Раде Дорословачки, Факултет техничких наука, Нови Сад

• Проф. Весна Ранковић, Факултет инжењерских наука, Крагујевац

• Проф. Душан Живковић, Пољопривредни факултет, Београд

• Проф. Бранко Ковачевић, Академија инжењерских наука, Београд

• Др Милован Живковић, Савез инжењера и техничара Србије

• Раде Хинић, Сава центар

Појединци – добитници Признања за изузетан допринос развоју струке КГХ и дугогодишњу подршку Конгресу о КГХ (1970–2019)

• Бранислав Тодоровић

• Марија С. Тодоровић

• Предраг Хрњак

• Петер Новак

• Иштван Вањур

• Братислав Благојевић

• Alexander Cohr Pachai

• Слободан Пејковић

• Душан Голубовић

• Ненад Ђајић

• Живојин Перишић

• Бранислав Џинић

• Жељко Јерговић

• Милован Живковић

• Петар Васиљевић

• Србислав Генић

• Зоран Стајић

• Ioan Silviu Dobosi

• Горан Колић

• Франц Коси

• Бисерка Шварц

• Ненад Милорадовић

• Милован Маврак

• Жељка Вуковић

• Зорица Војиновић

• Драган Шошкић

• Милош Галебовић

• Драгомир Шамшаловић

• Ристо Цицонков