Комитет за обновљиве изворе енергије

Коришћење обновљивих извора енергије од зграде која енергију троши могу направити зграду која сама производи енергију која јој је потребна, па чак и више од тога. Истовремено, мора се водити рачуна да развој буде одржив и да не угрожава животну средину.

Системи и технологије за зидање таквих зграда, или реновирање постојећих, теме су којима се баве чланови Комитета за обновљиве изворе енергије.

Председник Техничког комитета за обновљиве изворе енергије је проф. др Марија Тодровић.