Национално студентско такмичење

Правила националног студентског такмичења
у организацији Друштва за КГХ Србије

1. У циљу промоције струке КГХ међу студентима технике и подршке младим инжењерима у развоју и напредовању у струци КГХ, Друштво за КГХ Србије, сваке године организује Национално студентско такмичење током Међународног конгреса и изложбе о КГХ.

2. Победник националног студентског такмичења стиче право да представља Републику Србију, односно Друштво за КГХ Србије, на наредном годишњем студентском такмичењу Европске Федерације друштава за КГХ – REHVA. У случају да победник није у могућности да учествује на REHVA-ином такмичењу, другопласирани на националном такмичењу може представљати Друштво за КГХ Србије. Подразумева се поштовање правила и рокова предвиђених студентског такмичења REHVA-е.

3. Радове за такмичење могу да пријаве студенти основних академских студија и мастер студија са факултета универзитета у Србији на којима се изучавају дисциплине повезане са тематским областима Конгреса о КГХ, заједно са својим менторима.

4. Позив за пријаву студенских радова за такмичење објављује се у Првој информацији и позиву за пријаву радова за Конгрес. Друштво за КГХ Србије истовремено упућује позив и факултетима (катедрама и департманима) на којима се изучавају дисциплине повезане са тематским областима конгреса о КГХ.

5. Такмичарски рад је рад једног или два студента.

6. Такмичарски рад треба да је заснован на одобреном или одбрањеном завршном раду основних академских студија или мастер раду на мастер студијама. Испуњеност тих услова потврђује ментор такмичарског рада приликом пријаве рада.

7. Наслов и садржај такмичарског рада су потпуно слободни у оквиру тематских области.

8. Такмичарски рад треба да буде написан на енглеском језику и може да има највише шест страница стандардног формата рада за Конгрес о КГХ. Уз име аутора обавезно се наводи и име ментора. Такмичарски рад доставља се Координатору такмичења (на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.) најкасније 20 дана пре такмичења.

9. Са једног факултета могу да се пријаве највише два такмичарска рада.

10. Студенти на самом такмичењу излажу постер презентацију рада на формата А1 (вертикално оријентисаном), усмену презентацију рада у трајању до 15 минута (ПП презентација, видео снимак...) и одговарају на питања чланова жирија. Презентације и одговори студената излажу се на енглеском језику. Редослед излагања одређује се жребањем непосредно пре почетка такмичења.

11. Такмичарски радови не штампају се у Зборнику радова конгреса и могу да се презентирају слободно и на другим скуповима. Tакмичарски радови, могу такође да се изложе у Студентском програму на конгресу о КГХ.

12. Такмичењем руководи Координатор такмичења. Координатор се бира из редова активних универзитетских наставника на период од три године. Координатор је члан жирија по функцији. Председник Организационог одбора и Координатор непосредно огранизују такмичење и старају се о његовој регуларности.

13. Студенти наступају пред Жиријем такмичења састављеним од 5 (пет) чланова из редова универзитетских наставника. Са једног факултета може бити само један члан жирија. Ментори такмичарских радова не могу бити чланови жирија. Председника и чланове жирија именује Организациони одбор.

14. Одлука жирија доноси се сагласно следећима критеријумима:

  • ♦ релевантност теме и циљ рада, највише 15 бодова,
  • ♦ техничка изводљивост теме, највише 15 бодова,
  • ♦ коришћене методе у раду, највише 15 бодова,
  • ♦ добијени резултати и анализа, највише 15 бодова,
  • ♦ иновативни карактер рада, највише 15 бодова,
  • ♦ квалитет презентације и знање енглеског језика (усмена презентација и одговори на питања чланова жирија), највише 15 бодова,
  • ♦ садржај и графички дизајн постера, највише 10 бодова.

Сваки члан жирија самостално оцењује радове и потписану бодовну листу доставља председнику жирија. Председник жирија сумира укупни број бодова за сваког кандидата и формира предлог ранг листе. Жири у пуном саставу доноси коначну одлуку и проглашава најбољи рад за победника такмичења.

15. Резултати такмичења саопштавају се свим учесницима по завршетку рада жирија. Сви студенти, учесници такмичења, и њихови факултети добијају Сертификат о учешћу на националном такмичењу.

16. Трошкове пута и боравка победника на REHVA-ином студентском такмичењу обезбеђује један од спонзора конгреса, или СМЕИТС.

17. Победник такмичења свечано се проглашава током свечане вечере конгреса, заједно са спонзором.

Друштво за КГХ Србије