Почетна

Представљање књиге

Даљинско грејање – пројектовање цевне мреже

Аутор: Драган Шошкић, дипл. инж. маш.

Среда, 28. септембар 2022.
12.00 часова
Сала на III спрату Дома инжењера "Никола Тесла"
Кнеза Милоша 9, Београд

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Овај рукопис је резултат четрдесетогодишњег рада, њеног аутора у области пројектовања, извођења радова и вођења стручног надзора на објектима даљинског грејања.

Даљинско грејањеУ књизи је посебна пажња посвећена оптимизацији цевне мреже даљинског грејања, узимајући у обзир већи број параметара. Аутор користи наменске софтвере помоћу којих се добија жељено потребан број варијантних решења тако да је могуће изабрати циљано најповољније техно-економско решење. На тај начин анализирају се, поред цеви и цевне опреме, подсистеми даљинског грејања (пумпне подстанице, изолација, термомеханичке дилатације и сл.) а време и број ангажованих људи неупоредиво је мање у односу на време пре коришћења рачунара за пројектовање. Крајњи резултат су једнозначни основни параметри за израду пројектне документације.

Узимајући у обзир да се цевна мрежа у градским подручима најчешће поставља подземно, као и да су технологије производње и монтаже предизоловане опреме знатно напредовале, значајан део књиге обухвата приказ пројектовања и извођења предизолованог цевовода. Осим пројектовања значајан део рукописа се односи и на извођење радова даљинског грејања.

Приложени цртежи, фотографије и табеле речито приказују нове технологије и материјале који се користе у тим техничким системима. Аутор даје примере пројеката и/или објеката које је радио као и сублимирано лично вишедеценијско искуство.

На крају књиге су приказани нови стандарди и препоруке из те области.

Рекли су о књизи

Књига колеге Драгана Шошкића, активног и вишедеценијског члана Друштва за КГХ, приказује увек актуелну проблематику, приказану на данашњем степену техничко-технолошког развоја и служи као помоћ у учењу или разјашњавању неке њене подобласти.

Проф. др Бранислав Тодоровић

Мултидисциплинарни текст методолошки је добро написан, почев од процене потребног топлотног флукса насеља које се анализира, конфигурације цевне мреже, термичког и хидрауличног прорачуна као и прорачуна чврстоће цевовода.

Проф. др Милован Живковић

Издавачком одбору СМЕИТС-а се препоручује да прихвати рукопис и изда књигу која ће добро доћи стручној јавности, тим пре што се та област на факултетима не предаје као посебан предмет.

Мр. Радоје Кремзер


О аутору…

Драган Шошкић, дипл. инж. маш., завршио је 1977. године Машински факултет Универзитета у Београду, Група за термотехнику. Радио је у Фабрици вагона Краљево, ГПО „Каблар“, Краљево и Електропривреди Србије на пословима пројектовања, руковођењу и организацији послова на извођењу радова из области термоенергетике, термотехнике, процесног и рударског машинства. Носилац је свих стручних лиценци из тих области. Одлуком Управног одбор ЕПС-а 2006. год. постављен је за оснивача и првог Директора ПД „Топлификација“, Лазаревац. Тренутно води инжењеринг фирму „Мегаинжењер“ из Лазаревца.

Добитник је Медаље КГХ за дугогодишњу запажену сарадњу у активностима Друштва за КГХ Србије, доприносу ширења његовог међународног угледа и ширењу знања и технологије за постизање енергетске ефикасности грађевинских објеката и система у њима.

Поводом јубиларног, 50. Међународног конгреса и изложбе о КГХ, добитник је посебног Признања за изузетан допринос развоју струке КГХ и дугогодишњу подршку Конгресу о КГХ 1970–2019.